Categories
ทำ marketing online

การกำหนดเป้าหมายการ “ตลาดดิจิทัล” ของคุณ

Image result for การตลาดออนไลน์ (online marketing)

การกำหนดเป้าหมาย การ “ตลาดดิจิทัล” ของคุณ

กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ การตั้งเป้าหมายในการทำ Digital Marketing ที่เฉพาะเจาะจงนั้น จะช่วยสนับสนุนการตั้งเป้าหมายในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ จึงทำให้เครื่องมือ SMART เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถูกประเมินว่าเหมาะสมสำหรับการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์ที่แตกต่างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่จะช่วยให้คุณสามารถสมหวังในเป้าหมายของคุณได้ โดยการเชื่อมโยง เป้าหมาย กลยุทธ์และ การวัด KPI เอาไว้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

SMART Goal

1.Specific เจาะจง การมีเป้าหมายที่เจาะจงและชัดเจน จะสามารถนำให้ทีมของคุณไปถึงปลายทางได้ และมองเห็นเป้าหมายเป็นจุดเดียวกันทำให้เกิดแรกผลักดันและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียว ส่งผลให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่คุณกำหนดไว้โดยที่ไม่เสียเวลาในการลองผิดลองถูก
2.Measurable สามารถวัดผลได้ การตั้งเป้าหมายนั้นต้อง “สามารถวัดผลได้” ซึ่งคุณสามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายได้ รู้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นไปได้ รู้ว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่ เมื่อใดที่คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
3.Attainable เป็นไปได้ การตั้งเป้าหมายนั้นต้องมีความเป็นไปได้จากการประเมินความสามารถและศักยภาพขององค์กรตามความเป็นจริง ก่อนการตั้งเป้าหมายเพื่อดูถึงโอกาสความเป็นไปได้ โดยการตั้งเป้าหมายต้องออกมาจากการวิเคราะห์สถิติหรือฐานข้อมูลจริงขององค์กร ไม่ใช่การนำมาตราฐานทั่วไปหรือแค่สิ่งที่คุณต้องการนำมาใช้
4.Relevant สมเหตุสมผล การตั้งเป้าหมายควรเกี่ยวข้องกับบริษัทและอุตสาหกรรมของคุณ มีความสมเหตุสมผลและเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเป้าหมายทีม เพื่อให้คุณตระหนักถึงการตั้งเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
5.Time Based ทันเวลา ช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กำหนด การกำหนดเป้าหมาย ที่ดีนั้นจะต้องไม่ใช้เวลาที่นานเกินไป และการกำหนดเวลาในการทำงานของคุณ จะช่วยให้ทำตามเป้าหมายได้ดีขึ้น และส่งผลให้ทีมของคุณสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งมีความสำคัญในระยะยาว

ตัวอย่าง เป้าหมาย : เพิ่มจำนวนผู้อ่านคอนเทนต์
1.Specific : ต้องการเพิ่มอัตราการเข้าชม Blog ของเราโดยการเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่คอนเทนต์ต่อสัปดาห์จาก 5 ครั้งเป็น 8 ครั้ง ต่อสัปดาห์ นักเขียนคอนเทนต์ทั้งสองของเราจะเพิ่มภาระงานของพวกเขาจากการเขียน 2 โพสต์ ต่อสัปดาห์เป็น 3 โพสต์ต่อสัปดาห์และบรรณาธิการของเราจะเพิ่มภาระงานของเธอจากการเขียน 1 โพสต์ต่อสัปดาห์เป็น 2 โพสต์ต่อสัปดาห์
2.Measureable : เป้าหมายคือต้องการเพิ่มอัตราการเข้าชม Blog เพิ่มขึ้น 8%
3.Attainable : ปริมาณการใช้งาน Blog ของเราเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเราเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่จาก 3 ครั้ง เป็น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
4.Relevant : ด้วยการเพิ่มการเข้าชม Blog เราจะเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสในการปิดการขายมากขึ้น
5.Time – bound : โดยเริ่มต้นจากเดือนกรกฎาคม และทำให้ได้เป้าหมายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ทำ marketing online

Categories
รับทำ marketing

ประโยชน์ของการทำ SEO ต่อการทำเว็บไซต์และการทำการตลาด

Image result for seo

ประโยชน์ ของการทำ SEO ต่อการทำเว็บไซต์และการทำการตลาด
นอกจากความสำคัญของการทำ SEO ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว จริงๆ SEO ยังมีประโยชน์ต่อเว็บไซต์และธูรกิจ/แบรนด์อีกหลายประการ ซึ่งอาจสรุปคร่าวๆ ให้คุณเห็นความสำคัญยิ่งขึ้น ดังนี้

1.ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) ตลอดจนสินค้าและบริการ
2.ช่วยเพิ่มจำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website Traffic) ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3.ช่วยให้แบรนด์ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Visitor Targeting) ที่ตรงกับสินค้า/บริการ หรือคอนเทนต์ของเว็บไซต์ได้ด้วยการเลือกใช้ Keyword
4.ช่วยเพิ่มอัตราผลลัพธ์มุ่งหวัง (Conversion Rate) ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ยอดกรอกฟอร์ม ยอดสมัครติดตาม ฯลฯ เพราะกลุ่มที่ค้นหามีความสนใจหรือความต้องการอยู่แล้ว (Quality Traffic)
5.ช่วยประหยัดงบการตลาดและงบโฆษณา (Save Money) เพราะต้นทุนต่ำกว่าการทำการตลาดกลยุทธ์อื่นๆ มาก
6.ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ (Authority) ให้กับแบรนด์ พร้อมช่วยให้แบรนด์ดูมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำมากขึ้น
7.ช่วยให้แบรนด์หรือธุรกิจเติบโต (Business Growth) มีกำไรมากขึ้นจากผลลัพธ์ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายลดต่ำลง

ประโยชน์ Google SEO หลักการทำงานของ Search Engine
ทีนี้เราคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าแล้ว Google หรือ Search Engine ทำงานยังไง

วิธีทำงานของ Google Search Engine
Google ที่เรารู้จักกัน อาจเรียกง่ายๆ ว่า “โปรแกรมสืบค้น” โดยหน้าที่ของ Google หรือ Search Engine เจ้าอื่นๆ ก็มีหน้าที่เหมือนกัน คือ จะคอยหาหน้าเว็บหรือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง ตรงกับสิ่งที่มีคนค้นหาเข้ามา (เราเรียกว่า “Search Query”)

และเพื่อที่ Search Engine จะทำหน้าที่ได้เช่นนั้น ก็มีกระบวนการเบื้องหลังเพื่อส่งมอบเนื้อหาหรือ ‘คำตอบ’ ที่น่าพึ่งพอใจให้กับเรา สรุปได้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน

การสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ (Crawling)
การจัดทำดัชนี (Indexing)
การจัดอันดับ (Ranking) และแสดงผล (Results)

1. การเก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Crawling)
เมื่อเราค้นหาเรื่องใดๆ ก็ตามบน Search bar ก่อนที่ Google หรือ Search Engine จะนำข้อมูลมาแสดงให้เรา ตัว Bot ของ Search Engine ก็ต้องดำเนินการค้นหาข้อมูลต่างๆ มาก่อนเช่นกัน ซึ่งเราเรียกว่าการ ‘Crawl’ โดย Bot หรือ Algorithm ของ Google เรียกกว่า “Spider”

Crawler หรือ Spider นั้น จะมีหน้าที่คลานไปตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีในระบบเพื่อค้นหาคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งตัวหนังสือ คลิปวิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ PDF หรืออื่นๆ ซึ่งเจ้าแมงมุมของ Google จะเข้าไปเก็บข้อมูลจากที่ประกอบอยู่ในโค้ด (Code) และลิงก์ (Link) เช่น Keyword, Meta Tag, URLs เป็นต้น

2. การจัดทำดัชนี (Indexing)
หลังจากการ Crawl หาข้อมูลแล้ว Google ก็จะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน้าต่างๆ และจัดการทำดัชนี้ โดยเมื่อเว็บไซต์ไหนที่ถูกทำดัชนี (Indexing) แล้ว รายชื่อเว็บไซต์หรือ URLs ของเว็บเพจก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชี คล้ายๆ กับนามานุกรมหรือสมุดปกเหลืองที่รวบรวมรายชื่อ/ที่อยู่ต่างๆ ไว้

เพียงแต่ว่า Google เป็นสมุดเล่มใหญ่ที่มีข้อมูลปริมาณมหาศาล และมีระบบบรรณารักษ์ที่คอยหาข้อมูลที่เราน่าจะต้องการมาให้เลือกแบบสบายๆ

3.การจัดอันดับ (Ranking) และแสดงผล (Results)
เพื่อที่จะนำเสนอเนื้อหาที่น่าจะตอบคำถามของเราได้ Google จึงต้องจัดอันดับเว็บเพจที่มีเนื้อหาคุณภาพและเกี่ยวข้องกับ Query หรือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดขึ้นมาแสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆ โดยปัจจัยในการให้จัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking Factors) ก็มาจากหลายส่วนด้วยกัน รับทำ marketing

Categories
อาหาร

Chia Seeds Are Loaded With Antioxidants

Image result for Chia Seeds
Chia Seeds Are Loaded With Antioxidants
Another area in which chia seeds shine is their high antioxidant content Trusted Source, .

These antioxidants protect the sensitive fats in the seeds from going rancid .
Though the benefits of antioxidant supplements are debated, researchers agree that getting antioxidants from foods can have positive health effects (5Trusted Source).
Most importantly, fight the production of free radicals, which can damage cell molecules and contribute to aging and diseases like cancer (6Trusted Source, 7Trusted Source).

SUMMARY
Chia seeds are high in antioxidants that help protect the delicate fats in the seeds. They also have various benefits for health.

Almost All the Carbs in Them Are Fiber
One ounce (28 grams) of chia seeds has 12 grams of carbs. However, 11 of those grams are fiber, which your body doesn’t digest.
Fiber neither raises blood sugar nor requires insulin to be disposed of. Though it belongs to the carbohydrate family, its health effects are drastically different from those of digestible carbs like starch and sugar.
The digestible carb content is only one gram per ounce (28 grams), which is very low. This makes chia a low-carb friendly food.
Because of its high soluble fiber content, chia seeds can absorb up to 10–12 times their weight in water, becoming gel-like and expanding in your stomach (8).
Theoretically, this should increase fullness, slow absorption of your food and help you automatically eat fewer calories.
Fiber also feeds the friendly bacteria in your intestine, which is important — keeping your gut flora well fed is absolutely crucial for health (9Trusted Source).
Chia seeds are 40% fiber by weight, making them one of the best sources of fiber in the world.

SUMMARY
Almost all of the carbohydrates in chia seeds are fiber. This gives them the ability to absorb 10–12 times their weight in water. Fiber also has various beneficial effects on health. ufabet

Categories
อาหาร

Healthy Foods That Are High in Iron Shellfish

Image result for Iron Shellfish

Healthy Foods That Are High in Iron Shellfish
Shellfish is tasty and nutritious. All shellfish is high in iron, but clams, oysters, and mussels are particularly good sources.
For instance, a 3.5-ounce (100-gram) serving of clams may contain up to 3 mg of iron, which is 17% of the DV
However, the iron content of clams is highly variable, and some types may contain much lower amounts.

The iron in shellfish is heme iron, which your body absorbs more easily than the non-heme iron

A 3.5-ounce serving of clams also provides 26 grams of protein, 24% of the DV for vitamin C

In fact, all shellfish is high in nutrients and has been shown to increase the level of heart-healthy HDL cholesterol in your blood

Although there are legitimate concerns about mercury and toxins in certain types of fish and shellfish, the benefits of consuming seafood far

Types of Shellfish
As the name suggests, shellfish are animals that dwell in water and have a shell or shell-like exterior.
They can be divided into two groups: crustaceans and mollusks. Crustaceans include shrimp, crayfish, crab, and lobster, while clams, scallops, oysters, and mussels are examples of mollusks (1).
Most shellfish live in saltwater, but the name also refers to species found in freshwater.
Shellfish is available in grocery stores and restaurants all over the world, but some regions are known for certain species. For instance, lobster is a popular food in the Northeast of the United States, while shrimp is a staple in dishes from the South of the country.
Most types of shellfish are eaten steamed, baked, or fried. Some — such as oysters and clams — can be eaten raw or partially cooked. Their flavor ranges from sweet to briny, from subtle to delicate — depending on the type and cooking method.

SUMMARY
A 3.5-ounce (100-gram) serving of clams provides 17% of the DV for iron. Shellfish is also rich in many other nutrients and may increase HDL (good) cholesterol levels in your blood. ufabet

Categories
อาหาร

Prevent Kidney Stones / Protect Against Anemia

Image result for เลมอน

Prevent Kidney Stones
Kidney stones are small lumps that form when waste products crystallize and build up in your kidneys.
They are quite common, and people who get them often get them repeatedly.

Citric acid may help prevent kidney stones by increasing urine volume and increasing urine pH, creating a less favorable environment for kidney stone formation (15Trusted Source, 16Trusted Source).
Just a 1/2-cup (4 ounces or 125 ml) of lemon juice per day may provide enough citric acid to help prevent stone formation in people who have already had them (17Trusted Source, 18Trusted Source).
Some studies also found that lemonade effectively prevented kidney stones, but the results have been mixed. Other studies have shown no effect (19Trusted Source, 20Trusted Source, 21Trusted Source, 22Trusted Source).
Therefore, more well-conducted studies need to examine whether lemon juice affects kidney stone formation (23Trusted Source, 24Trusted Source, 25Trusted Source).

SUMMARY
Lemon juice may help prevent kidney stones. However, more quality research is needed.

Protect Against Anemia
Iron deficiency anemia is quite common. It occurs when you don’t get enough iron from the foods you eat.
Lemons contain some iron, but they primarily prevent anemia by improving your absorption of iron from plant foods (26Trusted Source, 27Trusted Source).
Your gut absorbs iron from meat, chicken, and fish (known as heme iron) very easily, while iron from plant sources (non-heme iron) not as easily. However, this absorption can be improved by consuming vitamin C and citric acid.
Because lemons contain both vitamin C and citric acid, they may protect against anemia by ensuring that you absorb as much iron as possible from your diet.

SUMMARY
Lemons contain vitamin C and citric acid, which help you absorb non-heme iron from plants. This may prevent anemia. ufabet

Categories
อาหาร

Avocados are very high in potassium

Image result for Avocado

Avocados are very high in Potassium

They Contain More Potassium Than Bananas
Potassium is a nutrient that most people don’t get enough of

This nutrient helps maintain electrical gradients in your body’s cells and serves various important functions.

Avocados are very high . A 3.5-ounce (100-gram) serving packs 14% of the recommended daily allowance (RDA), compared to 10% in bananas, which are a typical  food

Several studies show that having a high intake is linked to reduced blood pressure, which is a major risk factor for heart attacks, strokes and kidney failure (6Trusted Source).

SUMMARY
Potassium/ is an important mineral that most people don’t get enough of. Avocados are very high in  which should support healthy blood pressure levels.

Avocado Is Loaded With Heart-Healthy Monounsaturated Fatty Acids
Avocado is a high-fat food.

In fact, 77% of the calories in it are from fat, making it one of the fattiest plant foods in existence.

But they don’t just contain any fat. The majority of the fat in avocado is oleic acid — a monounsaturated fatty acid that is also the major component of olive oil and believed to be responsible for some of its health benefits.

SUMMARY
Avocados and avocado oil are high in monounsaturated oleic acid, a heart-healthy fatty acid that is believed to be one of the main reasons for the health benefits of olive oil. ufabet

 

 

Categories
อาหาร

ต้มจืดบ็อกฉ่าย​ แครอท​ อกไก่​ ง่ายมาก กับอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด

 

ต้มจืดบ็อกฉ่อย​ แครอท​ อกไก่​
Image result for ต้มจืดบ็อกฉ่าย​ แครอท​ อกไก่​

ต้มจืดบ็อกฉ่อย​ แครอท​ อกไก่​
-น้ำซุป ใช้คนอร์ แบบไม่มี ผง ชูรส ครึ่ง ก้อนค่ะ​ ไม่ต้อง ปรุง เพิ่มเลย​
-อกไก่ สับ หมัก ด้วย ซอสหอย​ ซีอิ๊วขาว​ อย่างละนิด ค่ะ

ประโยชน์ของผัก บ็อกฉ่อย

ผัก ชื่อ จี๊นจีน นี้ บางคน เรียกว่า เบบี้ บ็อกชอย เบบี้ บ็อกฉ่อย หรือ เบบี้ผักฉ่อย ทั้งหมด นี้ เพี้ยน มาจาก คำศัพท์ ภาษา จีน กวางตุ้ง ที่ แปลว่าผักสีขาว บ็อกชอย มี จุดเด่น อยู่ ที่ แขนง สีขาว จั๊วะ ส่วนใบ ก็มี สีเขียวเข้ม คน นิยม เก็บเกี่ยว และ กิน บ็อกชอย ตอน ที่มัน ยังเป็น ต้นเล็กๆ มินิๆ เพราะ เป็นตอน ที่ มัน กำลัง กรอบ และ อร่อย รสชาติ เหมือนผักโขม ที่ กรอบ และ จัดจ้าน กว่า นิดๆ นิยม เอา ไปปรุง เป็น เมนู อาหารจีน แบบ ผัด หรือ ใส่ซุปน้ำ ใส่ หรือ น้ำแดง สไตล์ เอเชี่ยน ต้มจืด บ็อกฉ่าย​ แครอท​ อกไก่​

ประโยชน์ ที่ โดดเด่น ใน เบบี้ บ็อกชอย นอกเหนือ จาก วิตามิน และใยอาหาร คือ สาร กลูโคสิโนเลต (glucosinolate) ซึ่งเป็น สารประกอบตระกูล กำมะถัน ที่พบ ได้ ใน ผัก ตระกูล กะหล่ำ ปลี สาร พิเศษ ในพืชชนิด นี้ นี่เอง ที่มีง านวิจัย ว่ามี คุณสมบัติ ใน การลด ความเสี่ยง ต่อโรค มะเร็ง ขณะเดียว กัน มัน ก็เป็นที่ มาของ รสขม และ กลิ่น เฉพาะตัว ใคร กลัว กะหล่ำปลี ขมๆ ลองกิน เบบี้ บ็อกชอย แทน ก็มี ประโยชน์ ไม่แพ้ กันนะ

-เสริมสร้าง กระดูก ให้ แข็งแรง และ กระดูก มีความหนาแน่น เพราะมีแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น ธาตุเหล็ก , สังกะสี, แมกนีเซียมและแคลเซียม ดังนั้นจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น และมี วิตามินเคสูง ซึ่งจะช่วย ลดความเสี่ยง ของ กระดูกหัก ในผู้สูงอายุ
-กระตุ้น ระบบการ ไหลเวียนเลือด กวางตุ้ง ฮ่องเต้ มี ธาตุเหล็ก ซึ่งมีความ สำคัญ ในการ ผลิดเซลล์ เม็ดเลือดแดง การรับประทาน กวางตุ้งฮ่องเต้จะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้ เมื่อร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอจะทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้น

ufabet 

Categories
เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สูตรและวิธีทำ ไม่ยาก ลองเลย น้ำผึ้งมะนาว

น้ำผึ้งมะนาว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำผึ้งมะนาว

เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นการ แชร์ข้อมูลเรื่อง สรรพคุณ น้ำผึ้งมะนาว กันมาบ้าง ที่อ้างสรรพคุณช่วยลดความอ้วน ช่วยลดน้ำตาลในเลือด หรือสรรพคุณในการ รักษาโรค อื่น ๆ แต่ก่อนจะปักใจเชื่อตามข้อมูลที่แชร์ ๆ กันมา อยากให้ทุกคนได้อ่านความจริงของ สรรพคุณ มะนาวน้ำผึ้งตามนี้ก่อน แล้วค่อย ตัดสินใจ เองว่า น้ำผึ้งมะนาว สรรพคุณ เริดอย่างไร

1. แก้ไอ
ใน น้ำมะนาว มี กรดซิตริก และ วิตามินซี อยู่มาก ซึ่งกรดซิตริกในน้ำมะนาวก็มีฤทธิ์ช่วยลดไข้ บรรเทา อาการ กระหายน้ำ ช่วยให้ลำคอชุ่มชื้น และวิตามินซียังมีสรรพคุณ ช่วยแก้ อาการหวัด ได้อีกด้วย ยิ่งเมื่อจิบน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นและน้ำผึ้งด้วยแล้ว ฤทธิ์คล้ายยาปฏิชีวนะในน้ำผึ้งก็จะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เรา ไอ แก้ไอ ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลย

2. แก้เจ็บคอ
หากใครมีอาการเจ็บคอ ฟีลเหมือนจะไข้ขึ้น ลองจิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่น ๆ โดยบีบมะนาวครึ่งลูก ผสมในน้ำอุ่น 1 แก้วกาแฟ และตักน้ำผึ้งสัก 2 ช้อนชา ลงไป คนให้เข้ากัน ทั้ง วิตามินซี กรดซิตริก และ ฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสของ น้ำผึ้ง ก็จะ บรรเทาอาการ เจ็บคอ ที่เป็นอยู่ได้

3. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร
การ ดื่มน้ำผึ้ง มะนาว ก็ ส่งผลดี ต่อระบบ ย่อยอาหาร เช่นกันค่ะ เพราะในน้ำผึ้งเอง มีฤทธิ์ คล้าย ๆ โพรไบโอติก จึง ช่วยปรับสมดุล การทำงาน ของลำไส้ ได้ อีกทั้งด้วยความที่มีคุณสมบัติคล้ายยาปฏิชีวนะชนิดเบา น้ำผึ้งจึงช่วยกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายในลำไส้ได้พอสมควรด้วย ระบบย่อยอาหารของเราจึงมีความสมดุล ทำงานคล่องขึ้นกว่าเดิมได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้มะนาวเองก็เป็น สมุนไพร ที่มี สรรพคุณ ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วยอีกทาง ดังนั้นใครที่ ระบบย่อยอาหารเหมือนจะป่วย ๆ จิบน้ำ ผึ้งมะนาว สักแก้วเลยดีไหมล่ะ

4. แก้ท้องผูก
มะนาว มีฤทธิ์ กระตุ้น การทำงาน ของ ลำไส้ ได้ในบางคน เพราะจัดเป็นยาระบายอ่อน ๆ ซึ่งหากต้อง การจะดื่ม น้ำมะนาว แก้ท้องผูก แนะนำ ให้ ดื่มน้ำมะนาว ผสมน้ำผึ้ง แทนการ ใส่ น้ำเชื่อม หรือ น้ำตาล เพื่อ ช่วยลดปริมาณ แคลอรี และ ปริมาณ น้ำตาล ที่ ร่างกาย จะได้รับ และ ข้อสำคัญ คือต้อง จิบน้ำ ผึ้ง มะนาว ใน ช่วงเช้า ก่อนอาหารเช้า ได้จะยิ่งดี ซึ่งก็จะช่วย ระบายท้อง ได้ดีกว่า ยาระบาย เป็นไหน ๆ

5. ป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งภาวะนี้มักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงมีขนาดสั้น และอยู่ใกล้กับทวารหนัก โอกาสติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักจึงมีมากกว่าเพศชาย แต่โรคนี้น้ำผึ้งมะนาวช่วยป้องกันได้ค่ะ เนื่องจากมะนาวเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูง และสารชีวเคมีตัวนี้ก็มีฤทธิ์ช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะและตับออกไปได้ อีกอย่างก็อย่าลืมสรรพคุณคล้ายยาปฏิชีวนะของน้ำผึ้ง ที่จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่อาจหลงเข้ามาในร่างกายเราด้วยนะ

ส่วนผสม น้ำผึ้งมะนาว
• น้ำอุ่น 1 ถ้วย , มะนาว 1 ลูก , น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ , เกลือ

วิธีทำ น้ำผึ้งมะนาว
1. คั้น น้ำมะนาว ใส่แก้ว แยกไว้ก่อน จากนั้น ใส่น้ำผึ้ง แล้วคนให้เข้ากัน
2. ใส่ น้ำอุ่น ลงไปใน แก้ว ใส่ เกลือ เล็กน้อย
3. เตรียมแก้ว ใส่ น้ำแข็ง เทน้ำ มะนาว ที่ ผสมน้ำ ผึ้ง ลงไป เพิ่มสีสันด้วยการ ราดน้ำผึ้ง ไว้ ด้านบน พร้อมดื่ม  ufabet

Categories
อาหาร

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สูตรและวิธีทำ ไม่ยาก ลองเลย น้ำเก๊กฮวย

น้ำเก๊กฮวย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เก๊กฮวย

ประโยชน์ของ เก๊กฮวย
– เก๊กฮวย น้ำเก๊กฮวย ใช้ ดื่ม แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น
– ช่วย กำจัด สารพิษ ออกจาก ร่างกาย
– ช่วยขับเหงื่อ
– จาก งาน วิจัย พบว่า สารสกัด จาก ดอก เก๊กฮวย มี คุณสมบัติ ช่วยยับยั้ง เชื้อไวรัส เอดส์ได้
– ช่วยดูดซับ สาร ก่อ มะเร็ง และ จุลินทรีย์ ชนิดต่าง ๆ
– ช่วยขยาย หลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ไป เลี้ยงหัวใจ ช่วย ป้องกัน การเกิดโรค หลอดเลือด ต่าง ๆ
– ช่วย ป้องกัน การเกิด โรคหัวใจ ภาวะ หัวใจ ล้มเหลว
– ช่วย ป้องกัน การเกิดโรค ความดัน โลหิตสูง
– ช่วย ป้องกัน การเกิดโรค เส้นเลือดตีบ
– ช่วย บำรุง โลหิต
– ช่วย เพิ่ม การไหลเวียน ของ โลหิต
– ช่วย บำรุง และ รักษาสายตา (เก๊กฮวยดอกเหลือง)
– ช่วยแก้ อาการ ตาบวมแดง ปวดตา มองเห็นไม่ชัด ตาเบลอ ตามัว
– แก้ อาการ อักเสบ ด้วย การใช้ ดอกสด ตำ แล้วนำมา ประคบ ภายนอกดวงตา
– ช่วย แก้อาการ ปวดศีรษะ เนื่องจาก การกำเริบ ของหยางในตับ
– ช่วย บรรเทา อาการวิงเวียน ศีรษะ หน้ามืด ตาลาย (เก๊กฮวยดอกเหลือง)
– ช่วยแก้ไข้ (เก๊กฮวยดอกเหลือง)
– ช่วยแก้ อาการหวัด
– เก๊กฮวย ดอกขาว หากใช้ร่วม กับ สะระแหน่ ใบไผ่ขม จะช่วยแก้อาการไอได้
– เก๊กฮวย แก้ร้อนใน มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยดับพิษร้อน
– ช่วยระบายและย่อยอาหาร
– ช่วยขับลม
– เก๊กฮวย ดอกขาว ใช้ร่วมกับ สะระแหน่ ใบไผ่ขม จะช่วยบำรุงปอด
– ช่วยบำรุงตับ ไต (เก๊กฮวยดอกเหลือง)
– ใช้รักษาฝี เป็น หนอง บวม และเป็นพิษ ด้วยการใช้ดอกสดนำมาบดผสมน้ำ แล้วดื่ม และ นำกาก ที่เหลือ มาพอก บริเวณที่เป็น
– ช่วยรักษาผมร่วง ทำให้ผมไม่ เปลี่ยนเป็น สีเทา

ส่วนผสม น้ำเก๊กฮวย
• ดอกเก๊กฮวย 1 กำมือ
• น้ำ 2 ลิตร
• น้ำตาลทราย 500 กรัม
• ใบเตย 10 ใบ

วิธีทำน้ำเก๊กฮวย
ต้มน้ำ ใส่ใบเตยลงไป รอ จนเดือด กับ ใบเตย จนเดือด ใส่ดอก เก๊กฮวย ลงไปเคี่ยวสักพัก
ใส่น้ำตาลทราย ลงไป คนให้ละลาย รอจนเดือดอีกครั้ง ปิดไฟ พักไว้จนเย็น
พอน้ำเก๊กฮวย เริ่มอุ่น ยก ลงกรอง กับ ผ้าขาวบาง (*** ระหว่าง แช่ดอกเก็กฮวย ห้ามคน เด็ดขาด จะ ทำ ให้ ขม***)
บรรจุใส่ขวด พร้อมดื่ม  ufabet

Categories
อาหาร

สูตรและวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด ข้าวอบธัญพืช

สูตรและวิธีทำอาหารดพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด ข้าวอบธัญพืช

วิธีทำ "ข้าวกล้องผัดธัญพืช" เมนูอาหารคลีน สารอาหารเน้น ๆ ! - Wongnai

ธัญพืช อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ไฟโตนิวเตรียนท์ เส้นใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ และมีไขมันดี ที่มี ประโยชน์ ต่อร่างกาย ธัญพืช ที่ได้รับ ความนิยม มีมากมายและนี่คือ ประโยชน์ ของ ธัญพืช ที่คุณควรรู้ไว้
ข้าวโอ๊ต เป็น ธัญพืช ที่ช่วย ลดคอเลสเตอรอล ที่ไม่ดีต่อร่างกายและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี จึง ช่วย ลดความเสี่ยง ในการเกิด โรคหัวใจขาดเลือด และ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง
ข้าวบาร์เลย์ ช่วยลด คอเลสเตอรอล ทำให้ ระดับคอเลสเตอรอล เป็นปกติ และยัง ช่วยควบคุมน้ำตาล ในเลือดไม่ให้ สูง เกินไป ทั้งยัง ช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิด หัวใจล้มเหลว ได้ ข้าวบาร์เลย์ มีส่วนประกอบ ของ เส้นใย อาหารมาก จึงทำให้ อิ่มท้อง ได้นาน ช่วยให้ระบบย่อย อาหาร ทำงานได้ดี แถมยังมี วิตามิน หลายชนิด ทั้งยังมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยอันเป็น สาเหตุ ของ โรคมะเร็ง
ข้าวโพด เป็นแหล่งที่ดีของสาร ต้านอนุมูลอิสระ อย่าง ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน เมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูก
มล็ดฟักทอง ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) ในร่างกายและยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) เพียงทานเมล็ดฟักทองอบแห้ง 2-4 ช้อนโต๊ะทุกวัน ก็สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้
เมล็ดทานตะวัน มีวิตามินอีและกรดไขมันไลโนเลอิค ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จึงช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ลูกเดือย ช่วยแก้เหน็บชา แก้อาการชักกระตุก แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยบำรุงไต ช่วยขับปัสสาวะ รักษากระเพาะและลำไส้ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้อีกด้วย
เม็ดแมงลัก ช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม ทั้งยังช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจ
งาดำ มีแคลเซียมสูงมาก จากการวิจัยค้นพบว่างาดำมีสารเซซามิน ซึ่งสารนี้จะช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ให้เกิดโรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุนได้ และเซซามินยังช่วยทำให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุดิบ ข้าวอบธัญพืช
– ข้าวหอมมะลิ 1 ถ้วยตวง
– น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
– น้ำเปล่า 350 มิลลิลิตร
– กระเทียมสับหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ
– ถั่วแดง 20 กรัม
– ถั่วเขียว 20 กรัม
– ลูกเดือย 20 กรัม
– เผือกหั่นเต๋า 20 กรัม
– ฟักทองหั่น 20 กรัม
– แปะก๊วย 20 กรัม
– ข้าวโพด 20 กรัม
– เห็ดหอมหั่น 20 กรัม
– แครอทหั่นเต๋า 20 กรัม
– ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
– ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ
– เกลือ ½ ช้อนชา

วิธีทำ ข้าวอบธัญพืช
– นำกระทะขึ้นตั้งไฟปานกลาง เทน้ำมันลงไป รอจนน้ำมันร้อน ใส่กระเทียม ผัด จน เหลืองหอม จากนั้นตามด้วยวัตถุดิบที่เหลือ เช่น ข้าวหอมมะลิ ถั่วแดง ถั่งเขียว ลูกเดือย เผือกหั่นเต๋า ข้าวโพด ฟักทองหั่น เห็ดหอมหั่น และ แครอท หั่นเต๋า ปรุงรสด้วย ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม และเกลือ ผัดให้เข้ากัน แล้วยกออกจากเตา

– ตักใส่หม้อดิน ที่เตรียมไว้ ใส่ แปะก๊วย ลง ตามด้วยน้ำเปล่า ปิดฝาแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลาง พอข้าวสุกก็ยกเสิร์ฟได้เลยจ้า

TIP : ข้าวสุกสังเกตได้จากน้ำที่แห้งสนิท และข้าวเปลี่ยนสีจากขาวเป็นใสค่ะ ufabet