ก่อนจะจ้างนักสืบควรรู้เรื่องอะไรบ้าง
ก่อนจะจ้างนักสืบควรรู้เรื่องอะไรบ้าง และควรเริ่มอย่างไร ?

ก่อนจะจ้างนักสืบควรรู้เรื่องอะไรบ้าง และควรเริ่มอย่างไร ?

คุณลักษณะที่ดีของ สายลับ แม้ว่า พวกเราจะต้องความให้การช่วยเหลือ ให้ไปสืบ หรือ ตรวจทาน อะไร บางสิ่งที่เป็นความลับ ที่ไม่อาจจะบอก ให้บุคคลอื่น ทราบ ได้ แม้กระทั่ง คนในครอบครัวเดียวกัน ก็ยังไม่สามารถบอกให้ได้เหมือนกัน ดังนั้น การที่เราจะเชื่อใจให้เก็บความลับ หรือภูมิหลังของเราได้นั่น เราจะต้องศึกษาองค์กรที่เราจะจ้างสืบ เรื่องลับหรือเรื่องส่วนตัวของเรา โดยเฉพาะองค์กร ต้องมีความน่าเชื่อถือที่จะเก็บความลับของลูกค้าได้ หรือ ไม่ต้องเคยมีการว่าจ้างสืบ เรื่องกรณีนี้มาก่อน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและปลอดภัยในการว่าจ้าง

เรื่องที่ให้ความสนใจมาก เกี่ยวกับ นักสืบ ที่ดีต้องประกอบด้วยอะไร การเป็นนักสืบนั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จได้นั่น ก็คือความเป็นมืออาชีพในการทำงาน นักสืบของเราหลายคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม ผ่านการฝึกฝนจนกว่าจะเป็นนักสืบที่เก่งที่สามารถทำงานให้กับลูกค้าได้ นักสืบที่ผ่านการคัดเลือกโดยบริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ

ที่บริษัทกำหนดขึ้น มาเพื่อให้รู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักสืบนั่น ๆ ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำงานให้ลูกค้าของเราก็ได้ เราคัดเลือก นักสืบ โดยมองหาความสามารถต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงานที่จะทำให้กับลูกค้าจริง ๆ ลูกค้าของเราทุกคนที่เข้ามาหานักสืบไปทำงาน จึงมีความมั่นใจ ได้ว่าจะมีคนที่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด สมกับความไว้เนื้อเชื่อใจ เกี่ยวกับการมอบงานว่าจ้างเราในแต่ละครั้ง

คุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักสืบที่ดีที่เราจะใช้การคัดเลือกหานักสืบมาทำงานให้กับลูกค้านั้น นักสืบของเราทุกคนนอกจากจะมีความสามารถในการสืบหรือติดตามข้อมูลมาให้ท่านได้อย่างมืออาชีพแล้ว

จะต้องมีความสามารถในการเก็บความลับได้อย่างมิดชิด ต้องไม่ทำให้ความลับของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรั่วไหลออกไปสู่สังคมภายนอกได้ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณการทำงานที่เรารักษามันไว้ เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าของเราเอาไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถทราบได้ว่าท่านมาใช้บริการกับเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านใช้บริการกับเราได้ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิ้น

เพิ่มความมั่นใจและสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าของเราเสมอมา ทำให้เรามีฐานลูกค้าขยายออกไปเป็นวงกว้าง ทั้งยังมีลูกค้ารายเดิมที่วางใจเราเสมอมา ทำให้บริษัทนักสืบของเราอยู่ได้ เราตระหนักเสมอว่าการคัดเลือกบุคลากรมาเป็นนักสืบที่มีคุณภาพให้กับท่านนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของเราเลย เราไม่มีการเปิดรับนักสืบที่ขาดคุณสมบัติในการเก็บความลับ

ก่อนจะจ้างนักสืบควรรู้เรื่องอะไรบ้าง
ก่อนจะจ้างนักสืบควรรู้เรื่องอะไรบ้าง

นักสืบของเราทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในการตามสืบและเก็บข้อมูลมาให้ท่านได้ พร้อมทั้งจะต้องมีการรักษาความลับเอาไว้ ไม่เปิดเผยให้ใครทราบเป็นอันขาด เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากเป็นอันดับแรก ๆ ของการว่าจ้างนักสืบที่จะเข้ามาทำงานในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้คุณสมบัติที่สำคัญที่เราจะคัดเลือกนักสืบมาทำงานให้กับท่านนั่นก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียดและมีความแยบยล ช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง แม่นยำในการแต่ละครั้ง ซึ่งงานที่เราจะส่งให้ท่านจะไม่ใช่เพียงงานหยาบ หรืองานที่ไม่มีเนื้อหาครอบคลุมกับงานที่ลูกค้าได้ว่าจ้างสั่งมาอย่างทั่วไปแน่นอน private investigator thailand เราทราบดีว่าการส่งงานหยาบที่ไม่มีรายละเอียด มักจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้

งานของเราจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การสืบหาข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เราจึงอยากให้ลูกค้าที่ใช้บริการ ทีมนักสืบของเรา เพราะคุณสมบัติทีมนักสืบของเราจะเพียบพร้อมทั้งความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีความแยบยลในการดำเนินงาน เก็บความลับ และสามารถใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลมาให้ลูกค้าได้

คุณสมบัติที่ดีของนักสืบ ความรู้ความสามารถทั่วไปต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
การที่จะประกอบอาชีพนักสืบนั้น ในมุมมองความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป นักสืบต้องมีความรู้ความสามารถมากพอ ๆ หา นักสืบ กับตำรวจเลยทีเดียว แต่อาจไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น โดยสามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

ความรู้เกี่ยวกับการสืบหาข้อเท็จจริง
โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วยังไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นข้อมูลจริง ให้หาข้อสนับสนุนอื่น ๆ มาเพิ่มเติมด้วย
การคิดเชิงวิพากย์
หูตาไว รู้จักสังเกต
ต้องรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะเรื่องบางเรื่องอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว
ต้องมีทักษะการสื่อสาร และการเจรจาค่อนข้างสูง
ส่วนมากผู้ที่จ้างวานนักสืบ มักให้สืบคดีความ หรือ เรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้, คดีที่หาผู้ต้องสงสัยเพื่อหมายจับกุม หรือแม้กระทั่งการขอให้ตรวจสอบ

ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เป็นต้น ตัวอย่าง การจ้างวานนักสืบ มีดังนี้
สืบประวัติบุคคล
สืบหาที่อยู่บุคคล
สืบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา
สืบติดตามพฤติกรรมบุคคล ชู้สาว
สืบหาพยานหลักฐานในการฟ้องคดี
สืบบุคคลตามหมายจับ
สืบประวัติ ฐานะและทรัพย์สิน ก่อนสมรส
สืบเกี่ยวกับทะเบียนรถ ก่อนซื้อขาย หรือ ชนแล้วหนี
สืบฐานะ และทรัพย์สินของหุ้นส่วนทางธุรกิจ
สืบหาบุคคลผู้พลัดพราก
นอกจากนี้ อาชีพนักสืบยังสามารถรับงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของบุคคล บิดา มารดา บุตรและคู่สมรส เป็นผู้ช่วยทวงหนี้ก็สามารถทำได้ เพราะนักสืบต้องสืบข้อมูลการติดต่อของคนในครอบครัวที่เป็นหนี้เพื่อช่วยผู้จ้างวานทวงหนี้ได้

ความเสี่ยงและข้อที่ควรปฏิบัติของอาชีพนี้

จริง ๆ แล้ว อาชีพนักสืบนี้มีความเสี่ยงที่สูงมาก เพราะต้องใช้กลยุทธ์ วิธีพูด วิธีคิด และวิธีการหาคำตอบ หาข้อเท็จจริงที่แยบยล บางกรณีอาจมีการลงพื้นจริง ไปแฝงตัวอยู่ร่วมกับคนร้าย

ซึ่งถ้าประมาทก็เสี่ยงถึงชีวิตได้ ดังนั้นการเป็นนักสืบต้องตระหนักถึงสิ่งดังต่อไปนี้ก็มาก เพื่อการดำรงอาชีพที่ยาวนานต่อไป

บันทึกเรื่องราว และพยายามเก็บหลักฐาน

ไม่บิดเบือนความจริง
เอาตัวรอดได้ แม้ในสถานการณ์คับขัน
ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน เมื่อจบงานก็ควรจบการเก็บข้อมูลทุกอย่าง หรือ ไม่นำข้อมูลของผู้จ้างวานไปเผยแพร่
5 เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักสืบพิชิตภารกิจลับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบันทึกเสียงสนทนาก็จะเหมือนกับระบบอื่น จึงเป็นเครื่องบันทึกเสียง ที่่สามารถบันทึกเสียงได้ดีจริง ๆ ดังฟังเสียงโทรศัพท์ สามารถจับพนักงานทุจริต โดยเอาการ์ดเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเอาสายโทรศัพท์เสียบที่ตัวอุปกรณ์ เมื่อมีการโทรออกหรือว่ารับสายโทรศัพท์ ก็จะเริ่มบันทึกเสียงคนที่สนทนาทั้งสองฝ่ายได้ สามารถเก็บบันทึกเสียงได้นานหลายเดือน เพื่อให้การใช้เป็นหลักฐาน มีความสำคัญต่อผู้ว่าจ้างได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

1. เครื่องดักฟัง

นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอาชีพนักสืบ เนื่องจากในบางครั้งพวกเขาอาจพบเจอกับอุปสรรคที่ไม่สามารถนำตัวเองเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ ได้ ทำให้จำเป็นต้องแฝงกายเข้าไปในรูปแบบของอุปกรณ์นั่นเอง ในปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถพัฒนาเครื่องดักฟังให้มีขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้งานสะดวก เพียงแค่เชื่อมต่อกับสัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถรับฟังสัญญาณได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถบันทึกเสียงการสนทนาไว้ในโทรศัพท์เพื่อเป็นหลักฐานได้อีกด้วย

2. GPS ติดตาม

เครื่องมือ ล้ำสมัย ที่ทำให้สายสืบ แบบใหม่ ย่นเวลา แล้วก็รายจ่าย สำหรับเพื่อการ เดินทาง ได้ อย่างมีคุณภาพ หมายถึง GPS ติดตามนั่นเอง ต่อเนื่องจาก ในตอนนี้เทคโนโลยี ได้ก้าว ล้ำ ไปๆมาๆ ก การต่อว่า ด เรียกตัว บุคคลไม่ใช่ เรื่อง ยาก อีก ต่อไปหากเขาเปิดสัญญาณมือถือแล้วแชร์โลเคชั่นก็สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆได้แล้ว แต่หากในกรณีที่ไม่มีการเปิดสัญญาณหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงการค้นหาตำแหน่ง อุปกรณ์ติดตามแบบออฟไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหล่านักสืบนิยมใช้บริการนั่นเอง เพราะนอกจากจะมีราคาถูก กะทัดรัด พวกพาสะดวกแล้ว ยังสามารถเก็บซ่อนได้อย่างมิดชิดจนผู้ถูกติดตามไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติเลยก็ว่าได้

ทำงานได้ 2 ระบบ มีทั้งแบบโทรกลับได้ และโทรกลับไม่ได้ เหมาะกับทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ ในห้องทำงาน ห้องพัก ตัวเครื่องขนาดเล็ก ไม่มีสั่น เสียง ไฟ แจ้งเตือนใดๆ เครื่องติดตาม GPS Tracker แบบ Realtime ได้ทั้งดักฟัง ทั้งบอกพิกัด บอกพิกัดได้แม่นยำ ตรงตำแหน่ง และเป็นเครื่องดักฟัง ได้ด้วย สำหรับใช้ ตรวจสอบ ความเรียบร้อยในที่ทำงาน ป้องกันการทุจริต
เครื่องดักฟัง มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งให้พ้นจากสายตาได้

เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมพนักงานในองค์กร
เป็น เครื่องดักฟัง ที่ใช้งานง่าย
เพียงโทรเข้าไปที่เครื่องก็จะได้ยินเสียงสนทนาชัดเจน

3. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ

อุปกรณ์สุดคลาสสิก แต่ยังเป็นสิ่งยอดฮิตที่เหล่านักสืบขาดไม่ได้ เพียงแต่ในปัจจุบันอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย นำออกมาใช้งานได้สะดวกมากขึ้น อาทิ กล้องถ่ายภาพและวิดีโอที่ติดมากับมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพและวิดีโอขนาดเล็กที่มีสมรรถนะสูง ไม่เป็นเป้าสายตาสำหรับผู้คน เป็นต้น

เป็นตัวช่วยเหลืองานด้านนักสืบ ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลของเป้าหมายรวมถึงหาหลักฐานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ดีไซน์ของกล้องมีการออกแบบรูปทรงต่าง ๆ ให้กลมกลืนกับของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปากกา กระดุม แว่นตา ฯลฯ เพื่อการเก็บภาพที่ง่ายดายโดยที่ผู้ถูกถ่ายไม่รู้ตัว แต่หลาย ๆ อาจยังไม่รู้ว่าต้องพิจารณาหลาย ๆ อย่าง ทั้งคุณสมบัติ รูปลักษณ์ ความสามารถในการบันทึกในที่แสงน้อย หรือระบบที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดความรู้เรื่องการดูแลรักษากล้องแอบถ่ายอีกด้วย

4. อุปกรณ์และเครื่องมือช่างแบบพกพา

ในอดีตเราจะสังเกตเห็นนักสืบมักสวมเสื้อโค้ทใหญ่ๆ ภายในซ่อนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นไว้มากมาย แต่ในสมัยนี้วิทยาการต่าง ๆ ก้าวไกลไปมาก การพกพาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์ยังมีความทันสมัยถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

ด้วยปัจจัยด้านราคาและข้อจำกัดทางข้อกฎหมาย โดรน อาจเป็นเครื่องมือลำดับสุดท้ายที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสืบ ข้อดีของโดรนที่เหนือจากอุปกรณ์ประเภทอื่น คือมีทัศนะวิสัยกว้างไกล สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนั้นยังสามารถทำการบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานได้อีกต่างหาก ทำให้โดรนเป็นอุปกรณ์สำคัญซึ่งหากใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสจะเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และยังสามารถปิดภารกิจของบรรดานักสืบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยืดเยื้ออีกด้วย นักสืบ

สร้างธุรกิจ E-Commerce
สร้างธุรกิจ E-Commerce การตลาดออนไลน์ด้วยตัวเองอย่างไรบ้าง?

สร้างธุรกิจ E-Commerce การตลาดออนไลน์ด้วยตัวเองอย่างไรบ้าง?

สร้างธุรกิจ E-Commerce
สร้างธุรกิจ E-Commerce

1. เลือกตอบโจทย์ลูกค้า กลุ่ม Niche Market

ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องกลุ่มเป้าหมาย คุณควรจะทำมัน เป็นสิ่งแรก ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจแล้ว เพราะว่าคุณ จึงควรตอบ ปัญหากลุ่มเป้าหมาย ของคุณ ให้ถูก แล้วก็ ที่สำคัญ ตามหัวข้อ หมายถึง จะต้องเป็น Niche Market เพียงแค่นั้น เนื่องจากว่า ถ้าหากคุณ เจาะกลุ่มของผู้คน ทั่ว ๆ ไป หรือ Mass คุณจะเกิดได้ยาก เพราะ บิ๊ก ๆ ทั้งหลายเค้าเน้นเจาะกลุ่ม เหล่านั้นไปหมดแล้ว คุณต้องคิดถึงกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ลงลึกไป เพื่อให้เห็นภาพง่าย ๆ อย่างเช่น ในเว็บไซต์อย่าง ลาซาด้า จะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ล้นหลาม นานาประการ ถ้าเกิดคุณอยาก เจาะ กลุ่ม Niche ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า คุณก็จำต้องเจาะลึกไป อย่างเป็นต้นว่า เสื้อผ้าคนท้อง หรือ ชุด คนเจ้าเนื้อ บิ๊กไซต์ ฯลฯ คุณควรจะทราบ ทุกฝีก้าว ของ กลุ่ม Niche ของคุณ เริ่มจากการผลิต Brand Awareness สร้างการรับทราบ หมายถึง ทำให้ลูกค้า พบคุณเป็นประจำ ให้ได้เสียก่อน ลูกค้าเดี๋ยวนี้ ชอบมีหาข้อมูล ก่อนซื้อรวมทั้งตรวจสอบราคาตาม เว็บไซต์ ต่าง ๆ

กลยุทธ์การตลาดอีคอมเมิร์ซ ยุคนี้ มักจะทำทางเดียว คือ โฆษณาจริงๆ แล้วมีงานวิจัย สรุปสถิติ ว่า ผู้บริโภคยุคนี้ ต้องเห็น Ads หรือ โฆษณา ถึง 7 ครั้ง กว่าจะมีการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ในทุกๆก้าว ทุกหน้าจอ ทุกแอพฯ ลูกค้าควรได้พบเห็นคุณ และเมื่อพวกเค้าค้นหาสินค้า ควรก็ต้อง ให้เค้าเจอก่อน และ ให้รายยละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน น่าสนใจ ดึงดูดให้เกิดการตัดสินใจซื้อ จุดสำคัญสุดท้ายคือ จ่ายเงิน ต้องง่ายสั้นจบเร็ว แต่ก็อาจจะมี โปรโมชั่น อัพเซลล์ ครอสเซลล์ ดาวน์เซลล์ กระตุ้นให้ซื้อมากขึ้นอีก

2. รู้ทัน เทรนด์ความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน

คุณต้องรู้ให้ได้ ว่าสินค้า หรือ เรื่องราว อะไรที่เป็นเทรนด์ มาแรงในปัจจุบัน เพราะะถ้าคุณไหลไปตามกระแส มันจะง่ายมากขึ้นเยอะที่จะมีลูกค้าสนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้คุณสามารถรู้เรื่อง เทรนด์ต่างๆ ว่า สินค้า บริการ หรือ เรื่องราวต่างๆ อะไรที่กำลังมา และเป็นที่พูดถึงอยู่ ล้วนแล้วแต่ใช้ข้อมูลโดยตรงจาก Google Trends ทั้งสิ้น เลยทำให้รู้ได้ว่า โอกาสในการขายสินค้ายอดนิยมมันง่ายกว่าที่คิดจริงๆ ข้อมูล กูเกิลเทรนด์ เหล่านี้จะสามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลูกค้า เช่น การเจาะกลุ่มลูกค้าตามสถานที่ จังหวด หรือ ภูมิภาค , ระยะหรือช่วงเวลาที่ลูกค้าให้ความสนใจในตัวสินค้า เอาข้อมูลอินไซต์ ต่างๆ แล้วนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอด ทำแคมเปญจ์การตลาด ออกโปรโมชั่น หรือ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้าได้เลย

3. ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ แบบฟรีๆ

อย่างที่ได้บอกไปข้างต้น ว่า ปัจจุบันมีแพลตฟอร์ม e-commerce ที่เข้ามาเจาะลูกค้าคนไทยมากมาย ดังนี้ อย่าทวนกระแสเพระาคุณเองก็สามารถนำพาสินค้าอันสุดยอดของคุณ ไปเปิดตลาดในช่องทางต่างๆนั้นได้ด้วยตัวเอง และยิ่งไปกว่านั้น ช่วงนี้ อีคอมเมิร์ซแต่ละเจ้ายินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยอย่างยิ่ง โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรทั้งนั้น รวมถึง บางเจ้ายังฟรีค่าจัดส่งให้ด้วย รีบเข้าไปลงสินค้าของคุณให้ครบทุกๆช่องทางได้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, 11Street, Kaidee หรือเจ้าใหญ่ ๆ อย่าง Facebook Marketplace และ Google Merchant Center

นอกจาก แพลตฟอร์มการขายของออนไลน์ ที่ได้บอกไป ก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ อีคอมเมิร์ซ โดยตรงแต่คุณสามารถใช้มันในการโปรโมทสินค้าหรือ ขายของได้ และอาจจะขายดีด้วย เช่น Facebook Live , Facebook Group , เฟสส่วนตัวของคุณ , Facebook เพจ , Instagram , Line , Line@ , Twitter , Youtube , Webboard และ เว็บไซต์ ของคุณเอง

4. มีช่องทางหลัก สำหรับการเก็บข้อมูล ของลูกค้า

ข้อนี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มัก มองข้าม สิ่งนี้ก็เพราะว่า การที่ลูกค้าคนหนึ่งจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณก็ว่ายากแล้ว ความยากในส่วนนี้ คุณต้องคำนวณออกมาให้เห็นได้ชัด ว่าด้วยงบการตลาดที่คุณลงทุนไปเท่าไหร่กว่าจะได้ลูกค้า 1 คนมาซื้อ (Cost per Customer) อีกใช้งบน้อยเท่าไหร่ กำไรก็จะมีสิทธิ์โตตามไปด้วย และ จุดพีคอยู่ที่ คุณสามารถทำให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าคุณแล้ว ทำ 2 เรื่องต่อไปนี้ได้ ถือว่า คุณทำการตลาดถึงลูกค้าคนนั้นได้สำเร็จ 2 เรื่องนี้ คือ

กลับมา ซื้อซ้ำ
บอกต่อ ชักชวน
เมื่อคุณทำได้ตามนี้ ยอดขายจะขยับขยายได้อย่างรวดเร็ว เพราะคุณไม่ต้องทำการตลาดด้วยตัวคนเดียวอีกแล้ว ลูกค้าของคุณ จะเป็นนักขายให้กับแบรนด์ของคุณไปโดยไม่รู้ตัว แต่การทำให้สำเร็จอย่างที่ว่าได้นั้น ต้องมาจากหลายๆปัจจัย เช่น การเอาใจใส่ลูกค้า คุณภาพของสินค้าและบริการ คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ถ้าทำได้ คำว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไปเป็น สาวก อย่างที่ Apple ทำได้มาแล้ว

5. ลงมือทำ

ข้อเสียของคนไทย ด้วยกัน รวมทั้ง ผู้ขียนด้วย คือ วางแผน เยอะไป ไม่ได้ลงมือทำซะที มีคำกล่าวยอดนิยม จากนักชกผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลอย่าง ไมค์ ไทสัน ว่า ” Everyone has a plan ’till they get punched in the mouth ”

ซึ่งเป็นประโยคที่ไว้เตือนสติ ผู้ประกอบการได้ว่า อย่ามัวให้น้ำหนักกับแผนไปมากกว่าการลงมือทำดูซะบ้าง หลากหลาย นักการตลาด คาดการณ์ ว่า ใน 5 ปีข้างหน้า ตลาด e-Commerce ในประเทศไทยของพวกเรานั้น จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น 8% เลย ถ้าเทียบว่า ตอนนี้ มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทย จากธุรกิจค้าปลีก เป็น 1% เท่ากับ 42,000 ล้านบาท ดังนั้น แปลว่า ในอีก 5 ปีที่จะมาถึง มูลค่าตลาดของอีคอมเมิร์ซ จะสูงถึง 280,000 ล้านบาท เนื่องจาก คนไทย จะเรียนรู้ และ รู้จัก อีคอมเมิร์ซและการขายของออนไลน์กันเข้าเส้นไปแล้ว ทำ marketing online เพราะการระดมทุนมหาศาลเพื่อกระตุ้น การช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทย

สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดคือ เว็บไซต์ เพราะถือเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้ผู้บริโภค หรือนักช้อปออนไลน์ เข้าถึงแบรนด์ ได้ง่ายขึ้น แล้วอะไรคือ สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภค มองหาเป็นอันดับแรก จากผลการวิจัยล่าสุดของ Episerver ที่สำรวจข้อมูลของผู้บริโภคจำนวน 1,112 คน ในสหรัฐฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2016 เกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า 43% เมื่อเข้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ พวกเขา อยากเห็นข้อมูล เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ตามมาด้วย 38% ต้องการสินค้า/บริการ และการแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง และ 33% ต้องการข้อมูลของสินค้า / บริการ

ทั้งนี้ การสร้างประสบการณ์ ให้ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่แบรนด์มองข้ามไม่ได้ ตั้งแต่วินาทีแรก ที่พวกเขาเข้ามายังเว็บไซต์ และยิ่งหากมีการซื้อขายเกิดขึ้น แบรนด์ต้องทำให้พวกเขากลับเข้ามาอีกครั้ง เปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้เป็นลูกค้าประจำ ผลสำรวจระบุว่า 38% ของกลุ่มสำรวจ ต้องการแบรนด์จดจำประวัติการซื้อ และ 25% อยากแบรนด์จำได้ว่าตัวเองสนใจสินค้าประเภทไหน เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

Online Marketing เป็นช่องทางดำเนินธุรกิจอีกทางหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก Internet เป็นทั้งเครื่องมือการค้า ช่องทางการจำหน่าย และ ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ได้อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้น

E-Commerce จึงได้พลิกโฉมรูปแบบการค้า และ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเรา

ดังนั้น เราจึงไม่ควรมองข้ามตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce ดังกล่าวไปได้เลย เพราะสังคมออนไลน์เติบโตขึ้นทุกวัน

การทำงานในรูปแบบ Work at Home ก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งกลุ่มคนออนไลน์เหล่านี้ จะนิยมใช้บริการออนไลน์เป็นอย่างมาก เช่น online banking, ซื้อของออนไลน์, chat, หาเพื่อน, หาคู่เดทออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมของสังคมออนไลน์ดังกล่าว สามารถเพิ่มโอกาสทำรายได้ให้แก่ผู้ทำ E-Commerce ได้อย่างมากเลยทีเดียว

สินค้าที่นิยมนำมาทำธุรกิจ E-Commerce ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อรู้จักอยู่แล้ว ซึ่งลูกค้าเลือกซื้อได้จากทุกที่ เช่น หนังสือ ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ดอกไม้ เครื่องประดับ เพลง video game ซอฟต์แวร์ ข้อมูลจากซีดีรอม เป็นต้น

ข้อดีของการทำ E-Commerce นั้น ช่วยทำให้ผู้ประกอบการ ประหยัดกว่า การทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่ต้องส่ง catalogue ไปให้ลูกค้าเลือกซื้อ หรือ เสียค่าเช่าเปิดบูธแสดงสินค้าในงาน trade show ต่าง ๆ เพื่อโปรโมทสินค้า

ถ้าสร้างเว็บไซต์ E-Commerce บนอินเตอร์เน็ต เพื่อทำเป็นบูธแสดงสินค้าถาวร ที่ลูกค้าสามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ ดำเนินการค้าขายได้อย่างอิสระทั่วโลก ซึ่งนับเป็นข้อดีอีกข้อของ การทำ E-Commerce

หากเราไม่อยากจะสร้างเว็บไซต์ ของตัวเอง ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก เราอาจจะจ้าง บริษัทรับออกแบบเว็บ E-Commerce ช่วยสร้างเว็บไซต์ และ ดูแลเว็บไซต์ ตลอดอายุการใช้งานได้ ซึ่งจะเป็นที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ และ เป็นการง่ายต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ ที่จะเลือกซื้อสินค้าได้

การทำ E-Commerce เป็นการตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำ เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจกันเลย ง่ายต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ใช้บริการ Internet ได้ง่ายมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และ เวลาสำหรับผู้ซื้อกับ

ผู้ขาย และ ไม่จำเป็นต้องเปิดร้านขายสินค้า ที่ต้องมีการจดทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร เพียงแค่มีสินค้า และ บริการให้กับลูกค้าเท่านั้น เราก็สามารถดำเนินธุรกิจ E-Commerce ได้อย่างสะดวกสบายแล้ว

สร้างธุรกิจ E-Commerce
สร้างธุรกิจ E-Commerce

7 ไอเดีย สร้างคอนเทนต์ สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ E-Commerce เพื่อส่งเสริมยอดขายให้กับเว็บไซต์ธุรกิจ E-Commerce ของคุณกันบ้างไปดูกันเลย

1. ผลิตภัณฑ์ที่จะขายควรจะมีการเขียนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน

หากคุณ กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ สิ่งที่คุณควรทำ นอกเหนือจากการโปรโมทผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ก็คือการเขียนคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่คุณกำลังจะขาย หรือขายอยู่ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายคลึงกัน มีโอกาสที่จะค้นหาเจอเว็บไซต์ ของคุณ เนื่องจาก การเขียนคอนเทนต์ เป็นช่องทางที่ดีในการทำ SEO และเป็นช่องทางที่ดี ในการสอดแทรกคีย์เวิร์ด ได้อย่างแนบเนียน

2. สร้างวิดีโอและคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี

การเขียนแนะนำผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ดี แต่ผู้บริโภคในปัจจุบัน ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะ เรียนรู้ข้อมูล เพียงแค่ช่องทางการอ่านเท่านั้น เพราะผู้บริโภค ยังต้องการเห็นถึงลักษณะการทำงาน วิธีการดูแลรักษา ทั้งรูปแบบของตัวหนังสือ และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกออกแบบมาอย่างดี ที่จะแสดงถึงความใส่ใจ ที่คุณมีให้ต่อลูกค้า และสามารถดึงดูด ความสนใจ ของผู้คนได้เป็นอย่างดี

3. เขียนกรณีศึกษาหรือเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าส่วนใหญ่มักตั้งคำถามมากมายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้สวยงามมาก แต่ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการได้มากน้อยแค่ไหน ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ดีจริงหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะใช้ได้ผลดีแค่ไหน และคำถามอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจซื้อ

หากเกิดคำถามในรูปแบบนี้บ่อยๆ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณคงจะขาดโอกาสในการสร้างกำไรอีกหลายครั้งแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าก็คือ การเขียนคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาถึงกรณีศึกษา หรือเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ทำ marketing online

4. สร้างแผนภูมิขนาดของผลิตภัณฑ์

แผนภูมิขนาดของผลิตภัณฑ์ คืออัตราส่วนที่ลูกค้าสามารถทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดจริงของผลิตภัณฑ์มากที่สุด แม้ลูกค้าจะไม่ได้เห็น หรือสัมผัสสินค้าจริง คอนเทนต์ในลักษณะนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างมาก เพราะแผนภูมิขนาดของผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

5. ให้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะ

ในการเขียนคอนเทนต์ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซคุณไม่ควรลืมการทำคอนเทนต์ ที่ให้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่คุณมักใช้ในการเขียนคอนเทนต์อื่นๆ ภายในเว็บไซต์ หรือศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของคุณลงไปด้วย เพราะบางครั้งผู้เข้าชมก็ไม่ได้มีความคุ้นเคย หรือทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นเลย

หากคุณได้เขียนคอนเทนต์ที่ให้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะของธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ผู้เข้าชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของคุณจะสามารถเข้าใจในเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น และในบางครั้งคอนเทนต์รูปแบบนี้ก็มักจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

6. อ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

การใส่แหล่งอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือลงไปในคอนเทนต์ ก็เหมือนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หากคุณต้องการใส่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลลงไปในคอนเทนต์ คุณควรทำการสรุปเนื้อหาจากแหล่งที่มาให้ครบถ้วน ชัดเจน และแม่นยำที่สุด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของผู้เข้าชมที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่มั่นใจในเนื้อหาที่คุณได้นำเสนออยู่

7. ให้เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

การเขียนคอนเทนต์ที่ให้เคล็ดลับ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นการทำคอนเทนต์ที่ดี ที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในบางครั้งการให้เคล็ดลับหรือคำแนะนำในการใช้งานก็เป็นสิ่งที่เพิ่มแรงกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความต้องการซื้อ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้นอีกด้วย

ทำ marketing online

รวมสูตรอาหารภาคใต้
รวมสูตรอาหารภาคใต้ พร้อมสูตรและวิธีทำ ทำเองได้ไม่ยาก ลองเลย

รวมสูตรอาหารภาคใต้ พร้อมสูตรและวิธีทำ ทำเองได้ไม่ยาก ลองเลย

หลายคน รู้จักอาหารใต้ จาก เมนูอาหาร อาทิ แกงเหลือง ผัดสะตอ ต้มส้ม ต่าง ๆ แต่อยากรู้ใหม่ครับว่า อาหารใต้ที่แท้จริงแล้ว มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงได้เกิดเมนูต่าง ๆ ที่พูดมาข้างต้นได้

อาหารใต้พื้นบ้านนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องความจัดจ้านหอมกลิ่นเครื่องเทศ นั่นก็เพราะ สืบเนื่องจากดินแดนของภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขายของพ่อค้าจากอินเดีย จีนและชวา ทำให้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นต้นตำรับในการใช้เครื่องเทศปรุงอาหารได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากนั่นเองครับ

โดยอาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านจึงมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ แต่สภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี อาหารประเภทแกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสจัด ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

ความหลากหลายในสำรับอาหารปักษ์ใต้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียใต้ ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่มากมาย ล้วนผ่านวิธีการดัดแปลง ปรับปรุงเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินที่ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน ทำให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจนคือ รสชาติจัด เน้นเครื่องเทศและมีผักสารพัดชนิดที่เรียกว่า “ผักเหนาะ” ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านหาได้ในท้องถิ่นภาคใต้ เช่น สะตอ ลูกเหนียง ยอดกระถิน มากินร่วมด้วย เพื่อบรรเทารสเผ็ดของอาหาร ทั้งมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วย เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหารส่วนมากนิยมสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปูทะเล กุ้งหอย ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น

หลากหลายเมนูที่หลายคนทานแล้วรู้ว่าเป็นอาหารใต้แน่นอนก็หนีไม่พ้นเมนูที่ใช้เครื่องแกงกะปิ อาทิ แกงเหลือง ( หรือที่ใต้ เรียกว่าแกงส้ม ) ผัดสะตอกุ้งใส่กะปิ และอีกหลายๆเมนู พูดแล้วก็เริ่มเนือย ( หิว ) ไปหาข้าวกินดีกว่า

น้ำยาปูปักษ์ใต้

น้ำยาปูปักษ์ใต้
น้ำยาปูปักษ์ใต้

ส่วนผสม น้ำยาปูปักษ์ใต้
เนิ้อปูแกะ 1/2 กก
กะทิสด (หัว-หาง) 1/2 กก
น้ำตาลมะพร้าว (น้อยกว่าได้ค่ะ) 1 ชต
พริกแกง 1 ถ้วย
ใบมะกรูดฉีก 7-8 ใบ
ขนมจีน 50 บาท (แล้วแต่ชอบดีกว่าค่ะ) 3 ตะกร้า
ผักเคียงต่างๆ กะหล่ำปลีซอย ใบแมงลัก ผักบุ้งลวก ถั่วพลูสด/ลวก เป็นต้น
น้ำปลา 2-3 ชต
พริกแกงใต้ โขลกละเอียด
พริกแห้ง ลดปริมาณได้ค่ะ ความเผ็ดตามถนัด 20-30 เม็ด
ตะไคร้ 3 ต้น
ผิวมะกรูด 1/2 ผล
ขมิ้น 3-4 แง่ง
เกลือ 1 ชช
หอมแดง กับ กระเทียมอย่างละ 1 ชต
พริกไทยเม็ด ลดเพิ่มได้นะคะ 1 ชต
กะปิ (ไม่ต้องใส่มากนะคะ กลิ่นกะปิจะแรงเกินไป) 1 ชต

ขั้นตอน น้ำยาปูปักษ์ใต้
1.ตั้งหางกะทิ 1 ถ้วย พอเดือดใส่พริกแกงลงผัด พอมีกลิ่นหอม เติมหางกะทิที่เหลือลงไป ตามด้วยเนื้อปู และใบมะกรูด
2.พอเดือดอีกรอบใส่ห้วกะทิลงไปเคี่ยว แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลา ตัดรสเค็มด้วยน้ำตาล
3.เคี่ยวต่อ 10 นาที ปิดไฟ รสชาติเค็มนำนะคะ จะได้ความหอมมันจากกะทิ และตัดรสชาติแหลมๆ ด้วยน้ำตาล

ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด

ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด
ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด

ส่วนผสม ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด
ใบเหลียง
กะทิคั้นสด (แยกหัวกะทิ/หางกะทิ)
กุ้งสด
หอมแดงบุบพอแตก
เกลือ
กะปิ
น้ำตาลปี๊บ (เล็กน้อย)

ขั้นตอน ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด
1.นำกุ้งมาล้างให้สะอาด ผ่าหลังเอาขี้กุ้งออกให้เรียบร้อย
2.เด็ดใบเหลียง ล้างให้สะอาด จะหั่นหยาบๆ หรือไม่ก็ได้
3.ตั้งหม้อใส่หางกะทิลงไป ใส่หอมแดงบุบ เกลือ กะปิ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากัน ใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อย
4.เติมหัวกะทิ พอหัวกะทิที่เติมไปเดือด ตามด้วยกุ้งสด กุ้งเริ่มสุกใส่ใบเหลียง ชิมรสให้กลมกล่อม
5.ตั้งใส่จานพร้อมเสิร์ฟ

ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแห้ง

ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแห้ง
ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแห้ง

ส่วนผสม ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแห้ง
ไข่ 2 ฟอง
ใบเหลียง
กุ้งแห้ง 1 กำมือ
กระเทียมสับ 3 กลีบ
น้ำมันหอย 2 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอน ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแห้ง
1.ตั้งกระทะ ใส่น้ำมัน พอร้อน นำกุ้งแห้งที่แช่สะเด็ดน้ำพองตัว ลงไป คั่วๆให้ ฟูกรอบ ตักพักไว้ ใส่กระเทียมสับลงไปเหลือง ตอกไข่ลงไปยีๆ พอให้เกือบสุกก็เปิดไฟแรง ใบเหลียงลงไปเติมน้ำมันหอย ซอสปรุงรส ตัดน้ำตาลนิดๆ คลุกให้พอ2.ใบยวบ ใส่กุ้งแห้งที่ทอดกรอบลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน

กุ้งผัดกะปิสะตอ

กุ้งผัดกะปิสะตอ
กุ้งผัดกะปิสะตอ

ส่วนผสม กุ้งผัดกะปิสะตอ
กุ้งแชบ๊วยขนาด 40 ตัวโล นำไปสะดุ้งน้ำร้อน พักไว้ จำนวน 10 ตัว
สะตอข้าวเม็ดใหญ่ 1/2 ถ้วยตวง
กะปิเคยอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ
พริกขี้หนูเล็ก สับละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมใหญ่สับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ
หอมแดงสับละเอียด 1 ช้อนโต้ะ
พรีกขี้ฟ้าแดง 5 เม็ด
ต้นหอมหั่นท่อน 2 ช้อนโต๊ะ
ใบมะกรูด 5 ใบ
หอมแดงซอย 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำสต็อก 1/4 ถ้วย
น้ำตาล 1/2 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันพืช สำหรับผัด 2 ช้อนโต๊ะ

**สอนเคล็ดลับ คือ เตรียมวัตถุดิบ สด! ใหม่ !ไร้สารเคมี! กุ้งแชบ๊วยขนาด 40 ตัว/กิโล 5-6ตัว ( สะดุ้งน้ำร้อน พักไว้ )
กะปิเคยอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการทำ กุ้งผัดกะปิสะตอ
1.โขลกกระเทียมสับ หอมแดงซอย (เกลือเล็กน้อย) ให้เข้ากัน ตามด้วยกะปิ พริกขี้หนู โขลกให้เข้ากัน ตั้งไฟกลางใส่น้ำมัน ตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้ เติมน้ำสต็อกเล็กน้อย
2.ผัดจนหอม เร่งไฟแรง ตามด้วย กุ้งแชบ๊วย(ที่สะดุ้งน้ำร้อนแล้ว) สะตอ พริกชี้ฟ้าแดง หอมแดง ใบมะกรูด เครื่องปรุงรส น้ำตาล น้ำปลา
พอหอม!!! นำขึ้น จัดจาน โรยหน้าด้วยใบมะกรูด
พร้อมผักสด ผักใบ ผักเหนาะ
3.นำขึ้นจัดจาน จัดกุ้ง มาไว้ด้านบนจาน
โรยหน้าด้วยใบมะกรูด
พร้อมผักสด ผักใบ ผักเหนาะ

ยูฟ่า

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
มันฝรั่งอบชีสเบคอน พร้อมสูตร สายชีสห้ามพลาด เมนูสุดฟินนี้

มันฝรั่งอบชีสเบคอน พร้อมสูตร สายชีสห้ามพลาด เมนูสุดฟินนี้

ประโยชน์จาก ชีส
ประโยชน์จาก ชีส

ชีส มีประโยชน์กว่าที่คิด

ช่วยในการลดน้ำหนัก

เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการรับประทานชีสแล้วอ้วนไปได้เลย เพราะจริง ๆ แล้วการรับประทานชีสไม่ได้ทำให้อ้วนเสมอไป ในทางตรงกันข้าม หากรับประทานปริมาณน้อยอย่างพอเหมาะก็จะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย เนื่องจากไขมันที่ได้จากการรับประทานชีสทำให้อยู่ท้องนานขึ้น และไม่รู้สึกหิวบ่อย แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรรับประทานชีสที่ไขมันต่ำในรับประทานที่พอเหมาะกับอาหารที่ช่วยในการควบคุมอาหารอื่น ๆ ก็จะช่วยในการลดน้ำหนักมากขึ้น

ลดระดับคอเลสเตอรอล บำรุงหัวใจ

อีกหนึ่งประโยชน์ของชีสที่หลายคนอาจไม่ทราบคือชีสสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) ได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากกรดไขมันบิวไทเรตนั้นมีบทบาทในการยับยั้งการสะสมไขมัน ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลง หากจะให้ดีกับสุขภาพหัวใจมากขึ้น ขอแนะนำให้รับประทานบลูชีส (Blue Cheese) กับไวน์แดง เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากชีสแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจไปด้วยในคราวเดียวกัน แต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะด้วยเช่นกัน

เลือกรับประทานชีสอย่างไรให้ดีกับสุขภาพ ?

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากชีสได้อย่างเต็มที่ การเลือกรับประทานชีสให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญมาก เพราะชีสนั้นอุดมไปด้วยเกลือ เนื่องจากในกรรมวิธีผลิตชีส จำเป็นจะต้องใช้เกลือเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดังนั้นจึงควรเลือกชีสที่มีปริมาณเกลือน้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชีสชนิดนิ่ม หลีกเลี่ยงชนิดชนิดแข็ง เช่น ชีสพาเมซาน โดยชีสที่ดีกับสุขภาพที่สุดควรเป็นชีสที่ทำสดใหม่ อาทิ คอตเทจชีส (Cottage Cheese) เพราะชีสชนิดนี้จะมีโปรตีนที่ดีกับสุขภาพในปริมาณมาก ทั้งนี้ควรรับประทานในปริมาณที่น้อย หรือรับประทานชีสคู่กับโปรตีนอย่างเนื้อไก่ หรืออาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่น แอปเปิล บรอกโคลี หรือมะเขือเทศ ก็จะดีกับสุขภาพมากกว่าการรับประทานชีสเปล่า ๆ

ชีสอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จริง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอย่างพอดี เนื่องจากชีสทุกชนิดมีแคลอรี โซเดียม และไขมันสูง หากมัวแต่รับประทานเพลิน แทนที่จะได้สุขภาพดี อาจได้รอบเอวที่เพิ่มขึ้นแทนได้

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน

ส่วนผสม มันฝรั่งอบชีสเบคอน
• มันฝรั่งต้มสุก
• เนยจืด
• เกลือป่น
• พริกไทยป่น
• เบคอนทอด
• มอสซาเรลล่าชีส
• พาร์สลีย์ สับละเอียด

หมายเหตุ : ถ้าใช้เนยเค็มไม่ต้องใส่เกลือ

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
1. ใช้ส้อมยีมันฝรั่งต้มสุกกับเนยให้เข้ากัน โดยยีไม่ต้องให้เละมาก (ยีพอให้เป็นชิ้น ๆ บ้างจะได้เคี้ยวบ้าง เพราะว่าอร่อยกว่า)
2. ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย โรยเบคอนทอดกรอบและชีสลงไป คนผสมให้เข้ากันดี
3. นำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที หรือจนชีสเหลืองสวยตามชอบ พออบเสร็จแล้วนำออกมาโรยพาร์สลีย์สับละเอียด เสิร์ฟขณะร้อน ๆ

::ufabet::

รีวิว ภาพยนตร์ แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว หนังสนุกที่คุณห้ามพลาด

รีวิว ภาพยนตร์ แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว หนังสนุกที่คุณห้ามพลาด

แฟนเดย์...แฟนกันแค่วันเดียว

รีวิว ภาพยนตร์ หลังจากที่ GTH วงแตกไปเมื่อปลายปี 2558 ก็ได้มีการรวมหุ้นกันใหม่ในนาม จีดีเอช ห้าห้าเก้า (Gross Domestic Happiness หรือ gdh) และหนังเรื่องแรกของ gdh คือ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว กำกับโดย โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล (ผู้กำกับพันล้านจากพี่มากพระโขนง, กวน มึน โฮ, ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ฯลฯ)

เรื่องย่อ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว
เด่นชัย (เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) พนักงานฝ่ายไอทีสุดเนิร์ด แอบเป็นหมาแหงนมองเครื่องบินอย่าง นุ้ย (มิว นิษฐา จิรยั่งยืน) มาร์เก็ตติ้งสาวสวยมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีคุณคู่แข่งคือคุณท็อป (ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล) เจ้าของบริษัทที่ทั้งสองทำงานอยู่

วันหนึ่ง บริษัทพาพนักงานไปเที่ยวที่ฮอกไกโด เด่นชัย ขอพรกับระฆังว่า ขอให้เขาได้เป็นแฟนกับนุ้ย…แค่หนึ่งวันก็ยังดี แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก นุ้ยประสบอุบัติเหตุจากสกี พอฟื้นขึ้นมา เธอก็มีอาการความจำเสื่อมชั่วคราว (Transient Amnesic Syndrome หรือ TGA) แปลว่า เธอจะความจำเสื่อมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เด่นชัยจึงใช้โอกาสนี้ในการสวมรอยเป็นแฟนนุ้ยและพาเธอเที่ยวต่อ… แม้จะแค่วันเดียวก็ตาม

รีวิว วิเคราะห์ วิจารณ์ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว
แรกเริ่มเดิมที พี่โต้ง บรรจง แจ้งเกิดจาก หนังแนวสยองขวัญ ต่อมาก็มาเปรี้ยง เข้าไปใหญ่ เมื่อหันมาเอาดีทางหนังตลกอย่าง พี่มากพระโขนง กับ กวน มึน โฮ และตอนนี้ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว ก็เหมือนจะเป็นการลองเปลี่ยนมาชิมลางหนังรักของพี่แก แต่ก็ยังมีติดตลกนิด ๆ หน่อย ๆ พอเป็นกระสัย

พูดยากเหมือนกันนะ ที่เราต้องพูดตามตรงว่า สำหรับเรา แฟนเดย์ ถือเป็นผลงานที่ “ดีน้อยที่สุด” ของพี่โต้ง บรรจง และยังเป็นการเปิดตัวหนังเรื่องแรกของ gdh ที่ไม่สง่างามอย่างที่คาดหวัง แต่ขอออกตัวก่อนนะว่า เราไม่ได้บอกว่า แฟนเดย์ ไม่ดีหรือห่วยแตก คือมันก็มีทั้งส่วนที่โอเคและไม่โอเคตามประสา แค่พอเอาทุกส่วนมาชั่งตวงวัดดูแล้ว เราเจอส่วนที่ “ไม่อิน” มากกว่าส่วนที่ “อิน” ก็เท่านั้น

จริง ๆ ในหนังก็มี 4-5 ประโยคที่เราฟังแล้วจี๊ดนะ แต่ถ้าคำนวณสัดส่วนจากความยาวของหนังและหักลบกับไดอะล็อกบางไลน์ที่ดูยัดเยียดจนเกินไปให้ เต๋อ พูด (เช่น มุก CTRL+Z ที่ใช้ไม่เป็นประโยชน์ หรือมุกเขาเอเวอร์เรสต์ที่ไปได้ไม่สุด) เราสรุปได้ว่าเรา “เฉย ๆ” กับหนังเรื่องนี้ แต่อย่างว่า… จะจี๊ดไม่จี๊ด มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสตรองของใครของมัน

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์เล่นของสูงประเภท “หมามองเครื่องบิน” และ/หรือแอบรักแอบห่วงและช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ พลางร้องเพลง “ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้ว ไม่มีเงื่อนไขใดใดในความหวังดี~” และ/หรือทำให้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่รู้ไม่เห็นค่า และ/หรือเป็นผู้ชายที่มีคาแรกเตอร์ “nerd” คล้ายเด่นชัย (เต๋อ ฉันทวิชช์) ในเรื่อง เราว่าคุณก็น่าจะอินได้ไม่ยาก

แต่ถามว่าผู้หญิงอย่างเราชอบผู้ชายแบบเด่นชัยมั้ย… โดยส่วนตัวเรากลัวคนประเภทนี้นะ กลัวที่มีคนรู้เรื่องเราดีทุกอย่างยิ่งกว่าแฟนพันธุ์แท้ และกลัวที่เขาต้องมาพยายามทุกสิ่งอย่างให้เรา เราว่ามันเยอะไป เราว่ามันดูจิต และเป็น stalker ไปเสียหน่อย ทั้งนี้ยังไม่นับความพูดจาภาษา “geek” และการขาดสามัญสำนึกในการแยกแยะระหว่าง “ปากหมา” กับ “พูดตรง” นั่นอีกต่างหาก

แต่ถ้าพูดถึง เต๋อ เราชื่นชม เต๋อ นะ แสดงดี ทุ่มเทดี ถึงกับยอมทำให้ตัวเองไม่หล่อเพื่อให้สมบทบาท ส่วน มิว ยังเล่นซีนอารมณ์หรือซีนดราม่าไม่ค่อยถึง เอาง่าย ๆ แค่ตอนเหวี่ยง ต้องขึ้นกูมึงและพูดคำหยาบ อินเนอร์ยังไม่แรงอย่าง หนูนา หนึ่งธิดา ใน กวน มึน โฮ แต่ในส่วนของ ความน่ารัก และ รอยยิ้ม สดใสนั้น มิว ทำได้ดีมาก เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายาม สวยจนอยากให้ไปโฆษณายาสีฟันและยาสระผมมากกว่ามาเล่นหนัง

แต่ต่อให้ มิว จะแสดงดีกว่านี้ เราว่ายังไงเราก็คงไม่ชอบคาแรกเตอร์ของ “นุ้ย” อยู่ดีนะ ถึงแม้ดูผ่าน ๆ นางเหมือนจะเป็นแฟนในจินตนาการของผู้ชายหลายคน แต่เราดูแล้วไม่เห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรดีเลยนอกจากสวยและมนุษยสัมพันธ์ดี เอาจริง ๆ คือนิสัยไม่ดีเหอะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เหยียดพระเอก คบกับเจ้านายทั้งที่รู้เต็มอกว่าเขามีครอบครัวแล้ว โง่เชื่อว่าเขาจะหย่ากับเมียแล้วมาแต่งกับตน โอ๊ย~ ดูแล้วหงิดความเมียน้อย

แต่มองอีกแง่ หนังให้พระนางมีคาแรกเตอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ดู “real” และมีอยู่จริงดี เราจะได้เลิกยึดติดกับภาพลักษณ์พระเอกนางเอกยุคเก่า ๆ กันจริง ๆ เสียที และหวังว่าบท “นุ้ย” จะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงยุคใหม่ในการเลือกผู้ชายนะคะ เพราะเราจะได้เห็นกันว่า เจ้าชายในฝันที่หล่อและรวยมากอย่างคุณชายพี่ท็อป (ตุ้ย ธีรภัทร์) ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขและความมั่นคงในชีวิตของเราได้เท่ากับผู้ชายธรรมดาที่จริงใจ

จะว่าไป “ความจริงใจ” นี่แหละที่เป็นแก่นของหนังเรื่องนี้ อย่างในเทรลเลอร์ เราคงจะเห็นแล้วว่า พระเอกเลือกที่จะฉวยโอกาสโกหกนางเอกซึ่งความจำเสื่อมว่า เธอเป็นแฟนของเขา แทนที่จะบอกความจริง ซึ่งในหนัง มันก็ยังมีจุดเล็กจุดน้อยเกี่ยวกับ “ความจริงใจ” และ “การโกหก” ทั้งโกหกขาวและโกหกเทา อีกมากมายแทรกอยู่ เช่น ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการโกหก มันจะไปได้ไกลถึงแค่ไหน

Reviews A tiger can crowd a lifeboat Ang Lee’s “Life of Pi” is a miraculous
Reviews A tiger can crowd a lifeboat Ang Lee’s “Life of Pi” is a miraculous

Life of Pi - A Film - Life of Pi

Ang Lee’s “Life of Pi” is a miraculous achievement of storytelling and a landmark of visual mastery.
Inspired by a worldwide best-seller that many readers must have assumed was unfilmable,
it is a triumph over its difficulties. It is also a moving spiritual achievement,
a movie whose title could have been shortened to “life.”
The story involves the 227 days that its teenage hero spends drifting across the Pacific in a lifeboat with a Bengal tiger.
They find themselves in the same boat after an amusing and colorful prologue,
which in itself could have been enlarged into an exciting family film.
Then it expands into a parable of survival, acceptance and adaptation. I imagine even Yann Martel,
the novel’s French-Canadian author, must be delighted to see how the usual kind of
Hollywood manhandling has been sidestepped by Lee’s poetic idealism.

The story begins in a small family zoo in Pondichery, India, where the boy christened Piscine is raised.

Piscine translates from French to English as “swimming pool,” but in an India where many more speak English than French,

his playmates of course nickname him “pee.” Determined to put an end to this,

he adopts the name “Pi,” demonstrating an uncanny ability to write down that mathematical constant that begins with 3.14 and never ends.

If Pi is a limitless number, that is the perfect name for a boy who seems to accept no limitations.

The zoo goes broke, and Pi’s father puts his family and a few valuable animals on a ship bound for Canada.

In a bruising series of falls, a zebra, an orangutan,อ่านต่อ

 

นมอัลมอนด์ ทำเองได้ ลองเลย

ส่วนผสม นมอัลมอนด์
-อัลมอนด์ 1 ถ้วย
-น้ำสะอาด (สำหรับแช่อัลมอนด์)
-น้ำต้มสุก 4 ถ้วย
-น้ำผึ้ง 2-3 ช้อนชา
-กลิ่นวานิลลา 1/4 ช้อนชา
-คอร์นเฟล็ก
-สตรอว์เบอร์รีอบกรอบ

วิธีทำ นมอัลมอนด์
1. นำอัลมอนด์แช่น้ำสะอาดทิ้งไว้อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง (หรือข้ามคืน)
2. กรองน้ำที่แช่อัลมอนด์ทิ้งไป เอาแต่เมล็ดอัลมอนด์ (เม็ดอวบอ้วน) ใส่ลงไปในโถปั่น เติมน้ำต้มสุกอุณหภูมิห้องลงไป ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเนียนละเอียด
3. นำน้ำนมอัลมอนด์มากรองผ่านกระชอนตาถี่ หรือนำผ้าขาวบางมารองก่อนแล้วคั้นน้ำออกจนหมดก็ได้ (ส่วนกากอัลมอนด์ให้เก็บไว้ทำคุกกี้้สูตรไร้แป้ง หากทานไม่หมดในครั้งเดียว สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 3-4 วัน) นมอัลมอนด์ที่ได้จะมีรสจืด หอม และมัน หากชอบหวานสามารถเติมน้ำผึ้ง หรือใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพื่อแต่งกลิ่นได้ตามใจชอบ
4. ราดนมอัลมอนด์ลงในถ้วยที่มีคอร์นเฟล็ก สตรอว์เบอร์รีอบกรอบ และราดน้ำผึ้งลงไปอีกเล็กน้อยฟู เบกกิ้งโซดา น้ำมันมะพร้าว และกลิ่นวานิลลา ยกเว้นช็อกโกแลตชิพหรือถั่ว ใส่ลงในเครื่องปั่น ปั่นจนเนียนเทลงในพิมพ์ หรือถาดทนความร้อน โรยช็อกโกแลตชิพลงไปเลย หรือจะผสมลงไปในเนื้อขนมเลยก็ได้ โรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไล ufabet 

มารู้จักกับ “ขนมตาล” ขนมไทยโบราณกันค่ะ

ขนมตาล

ขนมตาล เป็นขนมไทยดั้งเดิม เนื้อขนมมีลักษณะเป็นแป้งสีเหลืองเข้ม นุ่ม ฟู มีกลิ่นตาลหอมหวาน ขนมตาลทำจากเนื้อตาลจากผลตาลที่สุกงอม แป้งข้าวเจ้า กะทิ และน้ำตาล ผสมกันตามกรรมวิธี ใส่กระทงใบตอง โรยมะพร้าวขูด และนำไปนึ่งจนสุก เนื้อลูกตาลยีที่เป็นส่วนผสมในการทำขนมตาล ได้จากการนำผลตาลที่สุกจนเหลืองดำ เนื้อข้างในมีสีเหลือง มีกลิ่นแรง ซึ่งส่วนมากจะหล่นจากต้นเอง มาปอกเปลือกออก นำมายีกับน้ำสะอาดให้หมดสีเหลือง นำน้ำที่ยีแล้วใส่ถุงผ้า ผูกไว้ให้น้ำตกเหลือแต่เนื้อลูกตาล ufabet 

 

รู้จัก “หวยเจ้าพายุ” เซียนหวยชื่อดัง ให้เลขเด็ดแม่นยำ

ทำความรู้จักความเป็นมาของ หวยเจ้าพายุ ufabet
หวยเจ้าพายุ คือ หวยที่มีการบอกใบ้มาจากบุคคลหนึ่งนั่นก็คือ คุณวุฒินันท์ สอนศรี ชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ที่ได้ออกมาบอกใบ้เลขเด็ดเลขดัง ด้วยวิธีการเขียนสูตรและอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ผ่านกระดาษขาวด้วยลายมือของ คุณวุฒินันท์เอง

โดยได้ทำการโพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนตัวที่เปิดสาธารณะให้เหล่าเซียนหวย หรือผู้สนใจเข้าไปดูกันได้ และเลขที่บอกใบ้ออกมานั้นในแต่ละงวด ก็มีความแม่นยำสูงมากจนเป็นที่นิยมและมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ufabet

การันตีการให้เลขเด็ดสุดแม่น จากคอหวยที่ติดตามจำนวนมาก
หวยเจ้าพายุนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็เพราะความแม่นยำที่พิสูจน์ได้จริงในแต่ละงวด ไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหรือหวยบนดินก็ตาม โดยคุณวุฒินันท์ มักจะมีสูตรหวยเด็ดๆ หรือเคล็ดลับหลากหลายที่ใช้ในการทำสูตรหวยขึ้นมาเป็นของตนเอง

ซึ่งนอกจากการให้หวยรัฐบาลไทยแล้ว หวยเจ้าพายุยังให้หวยต่างประเทศอย่างหวยฮานอย และหวยลาวอีกด้วย นับเป็นข่าวดีของคอหวยและผู้ที่รักการเสี่ยงโชคโดยแท้ ที่มีเซียนหวยอย่างคุณวุฒินันท์มาคอยแนะนำแนวทางเลขเด็ดมาโดยตลอด ทำให้หลายคนถูกหวยและได้รับเงินรางวัลกันเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากเหล่าเซียนหวยและผู้ที่ติดตาม ที่ต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าให้เลขเด็ดได้แม่นยำอย่างแท้จริง ufabet

ผัดหมี่ฮ่องกงเจ พร้อมสูตรและวิธีทำ

ไม่ต้องถึงเทศกาลเจก็ทำ ผัดหมี่ฮ่องกงเจ ขายได้นะคะ จับเส้นหมี่ฮ่องกงไปลวกจนสุก ใส่เห็ดหอม เต้าหู้เหลือง โปรตีนเกษตร กะหล่ำปลี และแครอต

ส่วนผสม ผัดหมี่ฮ่องกงเจ
-น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ
-เห็ดหอมสด หั่นเป็นชิ้น 100 กรัม
-เต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นเล็ก 100 กรัม
-โปรตีนเกษตรแช่น้ำจนนุ่ม 100 กรัม อ่านต่อ