4 กลยุทธ์พื้นฐานการตลาดออนไลน์

ธุรกิจที่มี กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่พร้อมมากกว่า ย่อมมีโอกาสสร้างผลลัพธ์จากการทำการตลาดออนไลน์ที่ดีกว่าให้กับธุรกิจได้ ลองมาดูว่า กลยุทธ์ อะไรที่อาจมีส่วนช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีจากการทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจได้บ้าง

1. การใช้เว็บไซต์เป็นพื้นฐานในการทำการตลาดออนไลน์ (Web-Based Digital Marketing)
ฟังดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับประเทศไทยต้องบอกว่าธุรกิจที่ทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing หรือขายของออนไลน์อยู่ส่วนใหญ่ไม่มีเว็บไซต์ของธุรกิจ หรือเว็บไซต์ของธุรกิจยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ เพื่อรับมือการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ในปี 2020 นี้ การทำเว็บไซต์ของธุรกิจจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง หรือหากธุรกิจใดที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว ควรทำเว็บไซต์ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดียิ่งชึ้น เพิ่มเนื้อหา (Content) ที่เป็นประโยชน์และดึงดูดผู้ชมมากขึ้น หรืออาจลองพิจารณาเพิ่มเว็บไซต์ธุรกิจก็ได้

2. การทำ Digital Marketing แบบบูรณาการ (Integrated Digital Marketing)
การมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์ Digital Marketing เยอะย่อมเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ แต่หากธุรกิจใดสามารถบริหารจัดการเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทย ผู้ทำธุรกิจหรือนักการตลาดออนไลน์จะเน้นการทำตลาดบนด้วยเครื่องมือหลัก ๆ เช่น Facebook, Google Ads ในปี 2020 Facebook, Google Ads ยังคงจำเป็นอยู่ แต่การใข้เครื่องมืออื่น ๆ อย่าง SEO, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, Pinterest, Line, Messenger ฯลฯ เพิ่มขึ้น ร่วมกับการใช้ Content ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละเครื่องมือมากขึ้น อาจช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีจากการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ได้ดียิ่งขึ้น

3. การทำ Remarketing ตามพฤติกรรม (Behavioral Remarketing)
หลายท่านที่ทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing คงเคยรู้จักกับการทำ Remarketing มาแล้ว และหลายท่านอาจจะเคยทำโฆษณาและการตลาดออนไลน์แบบ Remarketing อยู่ แต่ในปีนี้ เพื่อให้การทำ Remarketing ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเว็บไซต์ การทำโฆษณา Remarketing Ad. ตามพฤติกรรม (Behavioral Remarketing) ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการดูหน้าเว็บเพียงอย่างเดียว เช่น การดูวีดีโอ การเลื่อนดูหน้าจอ การดูภาพหรือข้อความ การจับเวลาที่ผู้ชมอยู่บนเว็บไซต์ การคลิกปุ่มเพิ่มเพื่อน Add Line คลิกปุ่ม Facebook Inbox การเพิ่มตระกร้าสินค้า ฯลฯ

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ (Data and Conversion Analytics)
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมาก แต่ธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมากยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ หลายธุรกิจยังคงทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์โดยไม่มีการติดตามผล ยิ่งไปกว่านั้นบางธุรกิจยังไม่รู้เลยว่าจะติดตามผลจากการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing อย่างไร ส่งผลให้การทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์อาจจะไม่ตรงจุดและได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ในปี 2020 การนำข้อมูลมาใช้ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่แม่นยำจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ของแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอาจมีส่วนช่วยลดงบประมาณในการทำโฆษณาได้ด้วย

การตลาดออนไลน์