การกำหนดเป้าหมายการ “ตลาดดิจิทัล” ของคุณ

Image result for การตลาดออนไลน์ (online marketing)

การกำหนดเป้าหมาย การ “ตลาดดิจิทัล” ของคุณ

กำหนดเป้าหมายการตลาดดิจิทัลของคุณ การตั้งเป้าหมายในการทำ Digital Marketing ที่เฉพาะเจาะจงนั้น จะช่วยสนับสนุนการตั้งเป้าหมายในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ จึงทำให้เครื่องมือ SMART เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและถูกประเมินว่าเหมาะสมสำหรับการผลักดันให้เกิดกลยุทธ์ที่แตกต่างหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่จะช่วยให้คุณสามารถสมหวังในเป้าหมายของคุณได้ โดยการเชื่อมโยง เป้าหมาย กลยุทธ์และ การวัด KPI เอาไว้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

SMART Goal

1.Specific เจาะจง การมีเป้าหมายที่เจาะจงและชัดเจน จะสามารถนำให้ทีมของคุณไปถึงปลายทางได้ และมองเห็นเป้าหมายเป็นจุดเดียวกันทำให้เกิดแรกผลักดันและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียว ส่งผลให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่คุณกำหนดไว้โดยที่ไม่เสียเวลาในการลองผิดลองถูก
2.Measurable สามารถวัดผลได้ การตั้งเป้าหมายนั้นต้อง “สามารถวัดผลได้” ซึ่งคุณสามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายได้ รู้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นไปได้ รู้ว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่ เมื่อใดที่คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
3.Attainable เป็นไปได้ การตั้งเป้าหมายนั้นต้องมีความเป็นไปได้จากการประเมินความสามารถและศักยภาพขององค์กรตามความเป็นจริง ก่อนการตั้งเป้าหมายเพื่อดูถึงโอกาสความเป็นไปได้ โดยการตั้งเป้าหมายต้องออกมาจากการวิเคราะห์สถิติหรือฐานข้อมูลจริงขององค์กร ไม่ใช่การนำมาตราฐานทั่วไปหรือแค่สิ่งที่คุณต้องการนำมาใช้
4.Relevant สมเหตุสมผล การตั้งเป้าหมายควรเกี่ยวข้องกับบริษัทและอุตสาหกรรมของคุณ มีความสมเหตุสมผลและเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเป้าหมายทีม เพื่อให้คุณตระหนักถึงการตั้งเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
5.Time Based ทันเวลา ช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กำหนด การกำหนดเป้าหมาย ที่ดีนั้นจะต้องไม่ใช้เวลาที่นานเกินไป และการกำหนดเวลาในการทำงานของคุณ จะช่วยให้ทำตามเป้าหมายได้ดีขึ้น และส่งผลให้ทีมของคุณสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งมีความสำคัญในระยะยาว

ตัวอย่าง เป้าหมาย : เพิ่มจำนวนผู้อ่านคอนเทนต์
1.Specific : ต้องการเพิ่มอัตราการเข้าชม Blog ของเราโดยการเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่คอนเทนต์ต่อสัปดาห์จาก 5 ครั้งเป็น 8 ครั้ง ต่อสัปดาห์ นักเขียนคอนเทนต์ทั้งสองของเราจะเพิ่มภาระงานของพวกเขาจากการเขียน 2 โพสต์ ต่อสัปดาห์เป็น 3 โพสต์ต่อสัปดาห์และบรรณาธิการของเราจะเพิ่มภาระงานของเธอจากการเขียน 1 โพสต์ต่อสัปดาห์เป็น 2 โพสต์ต่อสัปดาห์
2.Measureable : เป้าหมายคือต้องการเพิ่มอัตราการเข้าชม Blog เพิ่มขึ้น 8%
3.Attainable : ปริมาณการใช้งาน Blog ของเราเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเราเพิ่มความถี่ในการเผยแพร่จาก 3 ครั้ง เป็น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
4.Relevant : ด้วยการเพิ่มการเข้าชม Blog เราจะเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสในการปิดการขายมากขึ้น
5.Time – bound : โดยเริ่มต้นจากเดือนกรกฎาคม และทำให้ได้เป้าหมายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ทำ marketing online