แนวทางการเป็นนักสืบ
แนวทางการเป็นนักสืบ จะต้องเริ่มจากที่ตรงไหน อ่านได้ที่นี่เลย

แนวทางการเป็นนักสืบ จะต้องเริ่มจากที่ตรงไหน อ่านได้ที่นี่เลย

แนวทางการเป็นนักสืบ
แนวทางการเป็นนักสืบ

คุณสมบัติของนักสืบ

มีคนไม่น้อย ที่สนใจ อยากเป็นนักสืบ โดยวัดจาก คนที่ติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ หรือโทรมาขอสมัครงาน โดยตรง กับทางเราอาชีพนี้ ชีวิตจริง มันอาจจะไม่สนุก เหมือนที่เคยอ่านในนิยาย แนวสืบสวน หรือหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่รับชมจากจอภาพยนตร์ งานบางงาน เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยง ต่อความปลอดภั ยของตัวนักสืบเอง และต้องใช้ความอดทน อย่างมาก ในการรวบรวม ข้อมูล ส่งมอบให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้น คนที่สนใจอยากทำงานด้านนี้จริง ๆ อยากจะให้ลองอ่าน บทความนี้ แล้วลองถามตัวเองว่า “ มีความพร้อม มากขนาดไหน กับอาชีพนี้ ” คำพูดที่พบเจอบ่อย ๆ คือ “ สนใจอยากลองทำดู ” เริ่มจากสนใจ อยากลองทำ ก็ไม่ผิด แต่สิ่งที่สำคัญ ก็คือ มีความตั้งใจจริง ๆ สนใจ ที่จะเรียนรู้ กับงานและพัฒนา ตัวเอง ให้ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ , การเป็นคนตรงต่อเวลา

อันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการลงพื้นที่ เฝ้าหน้างาน เราจะต้องไปถึงก่อนเวลาที่เป้าหมาย จะเข้าหรือออกในสถานที่ ๆ เราไปเฝ้าหรือติดตาม ถ้าเรามาช้าแค่เสี้ยวนาที เราอาจจะเสียโอกาสการทำงานในวันนั้นทั้งวันเลยก็ได้

งานของนักสืบ ไม่มีเวลาการทำงาน ที่ตายตัว แน่นอน เพราะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบ การใช้ชีวิต ของบุคคล
ที่เรากำลังติดตาม เพราะฉะนั้น การเตรียมตัว ให้พร้อม สำหรับการทำงาน อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
คุณสมบัติรองลงมา สำหรับคนที่อยากทำงาน เป็นนักสืบก็คือ เป็นคนช่างสังเกตช่างจดจำ , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , พัฒนาตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ , ใจเย็นและอดทนต่อสภาวะแวดล้อมของสถานที่ระหว่างปฏิบัติงาน ที่กล่าวมาก็คือคุณลักษณะของคนที่เหมาะกับอาชีพนักสืบ แค่ความสนใจอยากทำอย่างเดียวมันไม่พอ ความตั้งใจที่จะอยากเรียนรู้กับงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ส่วนที่เหลือ เราสามารถฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับงานทางด้านนี้ได้ไม่ยากเลย

6 สาขาวิชาสอนทักษะการเป็น ” นักสืบมืออาชีพ “

นิติศาสตร์
แน่นอนว่าอาชีพนักสืบ จำเป็นต้องรู้เรื่อง กฎหมาย พื่อประกอบการสืบสวนคดีต่าง ๆ แล้วแต่ผู้ว่าจ้าง
เมื่อรู้กฎหมายก็จะรู้ถึงข้อบังคับต่างๆ ว่าสิ่งไหนสามารถทำได้และไม่ได้ รวมไปถึงสามารถรู้ว่าคดีที่สืบอยู่ ผู้ที่เราตามสืบมีความผิด หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายกันแน่

คณะนิติศาสตร์ ในไทยเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ถ้าน้องๆ อยากจะเป็นนักสืบ พกความรู้ด้านนี้ติดตัวเป็นพื้นฐานสู่อาชีพนักสืบได้แน่นอน

จิตวิทยา
เป็นอีกหนึ่งทักษะของนักสืบที่ควรมีเลย คือ การเข้าใจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของคน ที่แตกต่างกัน
เพื่อหาแรงจูงใจและคาดการณ์ ถึงพฤติกรรม ผู้ที่เรากำลังตามสืบอยู่ ว่าเขาจะไปไหน กินอะไร คิดอะไร
ติดต่อใคร ถ้ามีทักษะนี้มีแต้มต่อแน่นอนน

คณะจิตวิทยา ก็เป็นอีกคณะที่เปิดสอนอย่างแพร่หลาย บางที่เป็นหนึ่งสาขาที่อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา
ทักษะการสอดแหนม ทำตัวกลมกลืนกับกลุ่มคนหรือสังคมนั้นๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่นักสืบขาดไม่ได้ สาขานี้เรียกสั้นๆ ว่า “สังวิทฯ” เน้นการศึกษา ทั้งตัวมนุษย์ และสังคมความเป็นอยู่ ด้วยวิธีการเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมคือไปใช้ชีวิต และสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความคิดของคน
คณะนี้มีเปิดสอนที่ธรรมศาสตร์ และเป็นสาขาที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงบางที่ก็อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ด้วย ต้องดูดีๆ น้า

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
การสืบสวนบางกรณีจำเป็นต้องใช้ทักษะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั้งความรู้ความสามารถในการสังเกตและตั้งสมมติฐาน โดยการใช้หลักวิทยาศาตร์ คณะนี้สามารถต่อยอดไปสอบเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะคล้ายคลึงกันได้

คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนวิทยาศาตร์ จบมาเป็นได้แค่นักวิทยาศาสตร์หรือเปล่า จริงๆ แล้วการเรียนในคณะนี้สามารถต่อยอดไปได้หลายอาชีพมากๆ ทำให้มีเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นิติวิทยาศาสตร์
การสืบสวนด้วย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักสืบ
คณะนี้เปิดสอน ในระดับปริญญาโท เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน ด้วยการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ ทั้งการสืบสวนจากหลักฐาน ลายนิ้วมือ เลือด เส้นผม อสุจิ น้องๆ
น่าจะเคยเห็นบ่อยๆ ในซีรีส์ หรือการไขคดีดังๆ ที่ทำให้ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้

คณะนี้เปิดสอนอย่างแพร่หลายในหลายมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ
อาชีพนักสืบมีทั้งทำงานในภาคเอกชน และภาครัฐ ทำงานในหลายคดี ในส่วนของสาขานี้จะพูดถึงการสืบสวน
ในส่วนของคดีอาญาโดยเฉพาะ คือการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมในแง่ต่างๆ ทั้งสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ลักษณะ ประเภท และพฤติกรรมของอาชญากรด้วย ทำให้ต้องเรียนทั้งสังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา และกฎหมาย เพื่อให้เข้าถึง “จิตใจของอาชญากร” ทำให้สามารถหาหลักฐานและไขคดีได้นั่นเอง

สาขานี้มีเปิดสอนระดับปริญญาโทในหลายมหาวิทยาลัย แต่จะอยู่ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

อยากเป็น นักสืบ ต้องทำยังไง?

อาชีพนักสืบ อาจจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนเพราะเรามักได้รับอิทธิพลมาจากการซึมซับ
จากหนังแนวสอบสวน สืบสวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาชีพนักสืบนั้นจะมีนิสัยที่โดดเด่นเลยก็คงจะเป็นการช่างสังเกตุมาเป็นมาอันดับแรก ๆ แต่ว่าการสังเกตุอย่างเดียวอาจจะช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วนักสืบสมัยใหม่หรือบุุคคคลใดที่อยากเป็นนักสืบส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีอุปกรณ์ช่วยติดตัวเพื่อใช้ในการค้นหากันแทบทุกคน อาทิเช่น

1. เครื่องติดตามตัวแบบเรียลไทม์

เป็นอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วย ที่สำคัญมาก ๆ ในการติดตามเบาะแสสำคัญ ๆ ของเราได้ก็คือ เจ้าเครื่องติดตามตัวนั่นเอง
เจ้าเครื่องมือนี้ จะเป็นตัวช่วยให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แบบทันท่วงที เพราะใช้เทคโนลีเข้ามาช่วยในการสืบด้วยระบบ GPS ที่สำคัญเจ้าเครื่องติดตามตัวมักจะมีคุณสมบัติสุดพิเศษตรงที่สามารถหาพิกัดได้อย่างแม่นยำ แบตเตอรี่ทนทานใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างที่สุด ไม่เป็นที่สังเกตุให้โดนจับผิดได้อย่างง่ายดาย

2. อุปกรณ์พวกกล้องสายลับกล้องจิ๋วรูปแบบต่าง ๆ

กล้องสายลับหรือพวกกล้องจิ๋วนั้นจะมีขนาดที่เล็กมาก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกล้องที่ไม่เป็นที่สังเกตุเห็นได้ สามารถแอบแฝงซ่อนตัวอยู่ในอุปกรณ์การใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ปากกา กล้องip กล้องนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ นาฬิกา หมวก กระดุม โคมไฟ เครื่องเสียง กล้องปลั๊ก ที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่เป็นที่ผิดสังเกตุให้ถูกจับได้ง่าย ๆ
และที่สำคัญที่สุดอุปกรณ์การจับภาพเหล่านี้ มีการจับภาพได้อย่างละเอียดแม่นยำ สามารถจับได้ทุกอิริยาบทการเคลื่อนไหวของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นที่สว่างหรือที่มืด

3. อุปกรณ์นักสืบประเภทเครื่องอัดเสียง แบบแอบอัดได้

เสียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐาน ที่จะใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่แพ้ภาพเคลื่อนไหวกันเลยทีเดียว
ดังนั้น หากมีภาพที่คมชัดแล้วก็ต้องมีเสียงประกอบเข้ามาด้วย จึงถือเป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ภารกิจที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่การอัดเสียงน้นอาจจะอยู่ในรูปแบบอุปกรณ์ แฟลชไดร์
นาฬิกาข้อมืออัดเสียง ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย ไม่เป็นที่สังเกตุและที่สำคัญที่สุดคือเสียงที่ได้ออกมานั้นจะมีคุณภาพที่ชัดเจนมาก ๆ ตัดเสียงรบกวนออกไปได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีที่สุดและอุปกรณ์บันทึกเสียงจะต้องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนานจะทำให้งานที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานได้มากยิ่งขึ้น

4. กล้องส่องทางไกล นักสืบ

น่าจะปฎิเสธไม่ได้ว่า นักสืบ ส่วนใหญ่ แล้วจะคอยดูพฤติกรรม ของเหยื่อ เพื่อติดตามเป้าหมาย อย่างใกล้ชิด ที่สุด
เพื่อให้เห็นเป้าหมาย ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น นักสืบ อาจจะ ไม่สามารถเข้าใกล้เหยื่อได้ ในระยะกะชั้นชิด โดยทันท่วงที จึงจำเป็นต้อง การซ่อนตัวอยู่ระยะไกล เพื่อไม่ให้เป้าหมาย ในการสืบรู้ตัวได้
ส่วนเจ้าสิ่ง ที่จะช่วยให้เราเห็นการเคลื่อนไหว ได้อย่างชัดเจน ก็คงจะหนีไม่พ้น เจ้ากล้อง ส่องทางไกล นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดี จุดเด่น ของกล้องส่องทางไกล ที่ดีหากมันเป็นกล้องที่บันทึกภาพวีดีโอได้
จะเป็นกล้องส่องทางไกล ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานสืบ ของนักสืบ ได้เป็นอย่างมากแน่นอน ที่สำคัญที่สุด กล้องส่องทางไกลนักสืบควรจะมีขนาดกะทัดรัด เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา ไม่ใหญ่มากจนผิดสังเกตุมากเกินไปและต้องสามารถถนอมสายตาเพื่อให้มีประสิทธิภาพคมชัด จับภาพได้อย่างละเอียดแม่นยำ
อุปกรณ์เบื้องต้นที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ที่นักสืบส่วนใหญ่ใช้ในการสืบค้นหาความจริงเพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้เหล่านักสืบสามารถรวบรวมหลักฐานจนไขปริศนาได้ หากคุณคิดอยากจะลองเป็นนักสืบ ทางทีมงาน  ก็อาจจะขอแนะนำให้ต้องหัดลองใช้อุปกรณ์เหล่านี้กันดูสักหน่อยเพื่อก้าวการสู่การเป็นนักสืบอาชีพที่ดีได้ในอนาคต

จ้างนักสืบ ราคา

ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล สูตรเด็ด เพิ่มความอร่อยจากถั่วงอก อร่อยอย่าบอกใคร

ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล สูตรเด็ด เพิ่มความอร่อยจากถั่วงอก อร่อยอย่าบอกใคร

ประโยชน์ของถั่วงอก
ถั่วงอกเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักเป็นพิเศษ เนื่องจากถั่วงอกมีน้ำตาลที่น้อยมาก ๆ
ธาตุซิลิกาในถั่วงอกมีส่วนช่วยป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยในการดูดซับวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เรารับประทานเข้าไป ถ้าหากไม่มีซิลิกา การรับประทานวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ ก็จะไม่มีประโยชน์เลย
นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการรักษาสิวและจุดด่างดำอีกด้วย
ประโยชน์ถั่วงอกกับการนำมาใช้ประกอบอาหาร เมนูถั่วงอกหรืออาหารที่ประกอบไปด้วยถั่วงอก เช่น ยำถั่วงอกกุ้งสด ผัดถั่วงอก ผัดผักต่าง ๆ แกงจืดถั่วงอกหมูสับ แกงส้ม ก๋วยเตี๋ยวต่าง ๆ เกาเหลาทุกชนิด ผัดหมี่ซั่ว หมี่กะทิ ปอเปี๊ยะ ขนมหัวผักกาด เกี๊ยวกุ้ง ต้มยำถั่วงอกใส่หมูสับ ขนมจีน ผัดไทย ถั่วงอกดอกกินกับน้ำพริก เป็นต้น

ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล

ส่วนผสม ก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล
หมึกแห้ง
น้ำด่าง (ขี้เถ้ามาผสมกับน้ำเปล่า)
กุ้งสด
หน่อไม้ทะเลกระป๋อง
มันหมูแข็ง
กระเทียมสับ
ไชโป๊
เต้าหู้เหลือง
กุ้งแห้ง
กระเทียม พริกไทย และรากผักชีโขลก
ไชโป๊
ซีอิ๊วขาว
น้ำปู
ซอสปรุงรส
เต้าหู้
ถั่วงอก
เส้นใหญ่แบบไม่ตัดเส้น
กุ้งแห้งแดง
ส่วนผสม น้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอด
ซีอิ๊วดำ
น้ำเชื่อม
น้ำส้มสายชู
พริกแดงตำหรือสับ

วิธีทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทะเล
1. เอาหมึกแห้งมาแช่น้ำด่าง โดยการใช้ขี้เถ้ามาผสมกับน้ำเปล่า ตั้งทิ้งไว้จนขี้เถ้าตกตะกอน ค่อย ๆ รินน้ำใส ๆ มาแช่กับหมึกแห้ง ทิ้งไว้คืนหนึ่ง รุ่งเข้าก็จะพองเนื้อจะหนา
2. เอากุ้งกับหน่อไม้ทะเลกระป๋องมาหั่นท่อน และเจียวกากหมูจนกรอบ ตักขึ้น กรองเอาแต่น้ำมันกากหมูแล้วก็เจียวกระเทียมต่อ
3. นำไชโป๊ฝอยมาล้างน้ำแล้วสับหยาบ และเอาเต้าหู้เหลืองมาหั่น เตรียมผัด
4. ทำไส้โดยเอากุ้งแห้งแช่น้ำสัก 30 นาทีก่อน จะช่วยให้นิ่มลง เอากระเทียม พริกไทย และรากผักชีลงผัดในน้ำมันเจียวกระเทียมที่เหลือ ผัดจนสุกหอมใส่ไชโป๊ลงไปผัด ตามด้วยเครื่องทะเล ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว น้ำปู และซอสปรุงรสฝาเขียว พอเนื้อสัตว์สุก ใส่เต้าหู้ ปิดท้ายถั่วงอก เร่งไฟแรง แต่ไม่ให้ถั่วงอกสุกในกระทะ ตักขึ้นเตรียมไว้
5. เส้นใหญ่ใช้แบบไม่ตัดเส้น โรยด้วยกุ้งแห้งแดง ตักไส้วางลงบนเส้นใหญ่ ห่อแบบง่าย ๆ นำไปนึ่ง ทาน้ำมันเคลือบกันเส้นติด
6. ทำน้ำจิ้มโดยใส่ซีอิ๊วดำ น้ำเชื่อม น้ำส้มสายชู พริกแดงตำหรือสับลงในหม้อ นำไปเคี่ยวจนเดือดให้พริกสุก ค่อย ๆ ชิมให้มีรสหวานหอมซีอิ๊ว เปรี้ยวหน่อย ๆ เผ็ดไม่มาก
7. ตักก๋วยเตี๋ยวหลอดขึ้นจากซึ้ง เอากรรไกรตัด ราดน้ำจิ้ม โรยกระเทียมเจียวและกากหมู แนมด้วยผักชีหรือผักสลัดตัดรสเลี่ยน

บาคาร่าฟรี

สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ
สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ เหมาะสำหรับการย่างอย่างพอดี ฟินสุดๆ

สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ เหมาะสำหรับการย่างอย่างพอดี ฟินสุดๆ

อาหารคลีนดีๆ มีประโยชน์
อาหารคลีนดีๆ มีประโยชน์

ข้อดี-ข้อเสียการกินคลีน

ข้อดี : การกินคลีนในแบบวิถีที่ถูกต้อง ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอน การกินคลีนจะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับสารปรุงแต่ง สารกันเสีย และสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ และได้รับใยอาหาร สารพฤกษเคมี และสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักผลไม้มากขึ้น รวมถึงการกินน้ำตาล เกลือ ไขมันลดลง เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NDCs) ต่างๆ เข่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น

นอกจากนี้การกินคลีนแบบทางสายกลาง ด้วยปริมาณอาหารที่พอเหมาะกับความต้องการพลังงานของร่างกาย ยังช่วยในเรื่องควบคุมน้ำหนักได้ด้วย เพราะชาวคลีนจะลดการกินอาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น อาหารทอด อาหารหวานๆ มันๆ ในขณะที่ได้รับใยอาหารเพิ่มขึ้น ทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแต่ได้รับพลังงานจากอาหารลดลง

ข้อเสีย : จะเกิดกับผู้ที่หมกมุ่นกำหนดกฎเกณฑ์ในการกินคลีนมากเกินไป ทำให้กินแต่อาหารซ้ำๆ เดิมๆ หรือรู้สึกผิดว่าถ้ากินอาหารแบบอื่นที่ไม่เคยกินอยู่จะไม่ใช่อาหารคลีน ก็จะทำให้สาวกสายคลีนขาดสารอาหาร รวมถึงยังอาจกลายเป็นพวกวิตกกังวลจนเกิดความเครียด ซึ่งก็จะส่งให้สุขภาพแย่ลงได้

สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ
สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ

ส่วนผสม สเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ

• ปลาแซลมอน
• เกลือ
• พริกไทย
• ฟักทองนึ่ง
• ผักลวก

วิธีทำสเต๊กปลาแซลมอนย่างเกลือ

นำปลาแซลมอนคลุกกับเกลือและพริกไทยแล้วจี่บนกระทะจนสุก เสิร์ฟกับผักนึ่งและผักลวก

บาคาร่าคืออะไร

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
มันฝรั่งอบชีสเบคอน พร้อมสูตร สายชีสห้ามพลาด เมนูสุดฟินนี้

มันฝรั่งอบชีสเบคอน พร้อมสูตร สายชีสห้ามพลาด เมนูสุดฟินนี้

ประโยชน์จาก ชีส
ประโยชน์จาก ชีส

ชีส มีประโยชน์กว่าที่คิด

ช่วยในการลดน้ำหนัก

เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการรับประทานชีสแล้วอ้วนไปได้เลย เพราะจริง ๆ แล้วการรับประทานชีสไม่ได้ทำให้อ้วนเสมอไป ในทางตรงกันข้าม หากรับประทานปริมาณน้อยอย่างพอเหมาะก็จะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย เนื่องจากไขมันที่ได้จากการรับประทานชีสทำให้อยู่ท้องนานขึ้น และไม่รู้สึกหิวบ่อย แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรรับประทานชีสที่ไขมันต่ำในรับประทานที่พอเหมาะกับอาหารที่ช่วยในการควบคุมอาหารอื่น ๆ ก็จะช่วยในการลดน้ำหนักมากขึ้น

ลดระดับคอเลสเตอรอล บำรุงหัวใจ

อีกหนึ่งประโยชน์ของชีสที่หลายคนอาจไม่ทราบคือชีสสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) ได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากกรดไขมันบิวไทเรตนั้นมีบทบาทในการยับยั้งการสะสมไขมัน ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลง หากจะให้ดีกับสุขภาพหัวใจมากขึ้น ขอแนะนำให้รับประทานบลูชีส (Blue Cheese) กับไวน์แดง เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากชีสแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากสารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจไปด้วยในคราวเดียวกัน แต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะด้วยเช่นกัน

เลือกรับประทานชีสอย่างไรให้ดีกับสุขภาพ ?

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากชีสได้อย่างเต็มที่ การเลือกรับประทานชีสให้เหมาะสมนั้นมีความสำคัญมาก เพราะชีสนั้นอุดมไปด้วยเกลือ เนื่องจากในกรรมวิธีผลิตชีส จำเป็นจะต้องใช้เกลือเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดังนั้นจึงควรเลือกชีสที่มีปริมาณเกลือน้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชีสชนิดนิ่ม หลีกเลี่ยงชนิดชนิดแข็ง เช่น ชีสพาเมซาน โดยชีสที่ดีกับสุขภาพที่สุดควรเป็นชีสที่ทำสดใหม่ อาทิ คอตเทจชีส (Cottage Cheese) เพราะชีสชนิดนี้จะมีโปรตีนที่ดีกับสุขภาพในปริมาณมาก ทั้งนี้ควรรับประทานในปริมาณที่น้อย หรือรับประทานชีสคู่กับโปรตีนอย่างเนื้อไก่ หรืออาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่น แอปเปิล บรอกโคลี หรือมะเขือเทศ ก็จะดีกับสุขภาพมากกว่าการรับประทานชีสเปล่า ๆ

ชีสอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จริง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอย่างพอดี เนื่องจากชีสทุกชนิดมีแคลอรี โซเดียม และไขมันสูง หากมัวแต่รับประทานเพลิน แทนที่จะได้สุขภาพดี อาจได้รอบเอวที่เพิ่มขึ้นแทนได้

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน

ส่วนผสม มันฝรั่งอบชีสเบคอน
• มันฝรั่งต้มสุก
• เนยจืด
• เกลือป่น
• พริกไทยป่น
• เบคอนทอด
• มอสซาเรลล่าชีส
• พาร์สลีย์ สับละเอียด

หมายเหตุ : ถ้าใช้เนยเค็มไม่ต้องใส่เกลือ

วิธีทำมันฝรั่งอบชีสเบคอน
1. ใช้ส้อมยีมันฝรั่งต้มสุกกับเนยให้เข้ากัน โดยยีไม่ต้องให้เละมาก (ยีพอให้เป็นชิ้น ๆ บ้างจะได้เคี้ยวบ้าง เพราะว่าอร่อยกว่า)
2. ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อย โรยเบคอนทอดกรอบและชีสลงไป คนผสมให้เข้ากันดี
3. นำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที หรือจนชีสเหลืองสวยตามชอบ พออบเสร็จแล้วนำออกมาโรยพาร์สลีย์สับละเอียด เสิร์ฟขณะร้อน ๆ

::ufabet::

วิธีทำน้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น
น้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น น้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ที่สามารถทำเองได้ไม่ยาก แถมไม่เลี่ยน

น้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น น้ำจิ้มสูตรเข้มข้น ที่สามารถทำเองได้ไม่ยาก แถมไม่เลี่ยน

วิธีทำน้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น
วิธีทำน้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น

อาหารคลีนกับการลดน้ำหนัก
อาหารคลีนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนอยากผอม เพราะนอกจากจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเลือกทานอาหารคลีนในปริมาณที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายไปด้วย นอกจากจะช่วยลดน้ำหนักแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพดีอีกด้วย นอกจากนี้อาหารคลีนยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ ซึ่งเป็นสารที่พบมากในอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสี โดยมีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายสามารถทำงานได้ดีนั่นเอง

ส่วนผสม น้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น
• น้ำมันมะกอก 1/2 ถ้วยตวง
• โชยุ 1 ช้อนโต๊ะ
• น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะครึ่ง
• ไข่แดง 1 ฟอง
• น้ำมันงา 1/2 ช้อนโต๊ะ
• น้ำเชื่อม 1 ช้อนโต๊ะครึ่ง
• งาขาวคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำน้ำจิ้มสลัดโรลงาขาวข้น
1. ปั่นผสมน้ำมันมะกอก โชยุ น้ำส้มสายชู ไข่แดง น้ำมันงา และน้ำเชื่อมให้ส่วนผสมเข้ากัน
2. เทใส่ถ้วย โรยด้วยงาขาวคั่ว พร้อมรับประทาน

ufabet24

งานนักสืบ คืออะไร?
งานนักสืบ คืออะไร? มีการจำกัดความไว้ว่าอะไร และสิ่งที่สำคัญของการเป็นนักสืบคืออะไร

งานนักสืบ คืออะไร? มีการจำกัดความไว้ว่าอะไร และสิ่งที่สำคัญของการเป็นนักสืบคืออะไร

เป็นนักสืบต้องเรียนอะไร ? 5 คณะ ที่สามารถนำไปสู่อาชีพนักสืบได้ !!

งานนักสืบ คืออะไร? “นักสืบ” รับหน้าที่ เป็นผู้สืบพร้อม เก็บข้อมูล ของเรื่องราวต่างๆ มีอีกทั้ง นักสืบเอกชนที่รับงาน จากการว่า ว่าจ้าง

ของลูกค้าโดยตรง หรือ ปฏิบัติงาน ร่วมกับ ตำรวจ โดย อาชีพ นี้ มัก เข้าไป มีหน้าที่ ใน นิยาย ต่างๆ ทั้งยัง ยัง เป็น ผู้ไข คดี การฆาตกรรม

และคดี อันน่าอัศจรรย์ใจต่างๆ เยอะมาก ซึ่ง การ สืบ นั้น จัดการ แบบ เฝ้าติดตามตัว ของ บุคคล ถูกสงสัย เพื่อ ได้ ข้อมูล ตาม

ปรารถนา แม้กระนั้น สายสืบ ไม่ บางที่อาจ ทำ อะไร นอกจาก ไป กว่านี้ ได้ ดังเช่นว่า ไม่อาจจะจับ , ขอตรวจหาหา ฯลฯ สาย

สืบ จะ เป็น ผู้คน ใส่ความ จริง ของเรื่องราวต่างๆตามแต่ นายจ๋าง ปรารถนา สำหรับ ในประเทศ ไทย สายสืบ มัก สืบ มัก ถูก จ้างให้ไป สืบ เรื่องราวต่างๆ จ้าง นักสืบ ราคา ถูกตั้งแต่นี้ต่อไป

สืบเรื่องชู้สาว หนึ่ง ในปัญหา ยอดนิยม ของ สังคม ไทย การ จะ บีบบังคับ โดย ไม่มี หลักฐาน นั้น ก็คงจะเกิดเรื่องไม่มีทางเป็นไปได้ ที่ ผู้ที่กระทำความผิด จะ เห็นด้วย ด้วยตัวเอง ด้วยเหตุดังกล่าว การ ว่าจ้าง สายลับ เพื่อ ไปพบ หลักฐาน ก็เลย เป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อใช้สำหรับเพื่อการ ฟ้องหย่า หรือ รับทราบ ความเป็นจริง การ สืบ อย่างนี้ มัก ใช้ ช่วงเวลา ไม่นาน นัก แล้วก็ ราคาค่าแรง ก็ไม่ค่อยสูง สักเท่าไหร่
สืบคดีความ ครั้งคราวเมื่อมีคดี เกิดขึ้น ผู้มีส่วน เกี่ยวโยง อาทิเช่น พี่น้อง หรือ คู่รัก ก็ย่อม ต้องการจะ ทราบเรื่องราว แล้วก็ หามูลเหตุ แหล่งที่มาอย่างแท้จริง
ก็เลยจะต้องว่าจ้างสายสืบ เพื่อ ไปพบ เนื้อหาว่า ตามที่เป็นจริง แล้ว เรื่องมัน เป็นมายังไง กันแน่ โดยการสืบอย่างงี้ จะต้อง ใช้ช่วงเวลา นาน แล้วก็ มีค่า ใช้จ่าย ออกจะสูง
หาหลักฐาน ของ คดี ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ ที่คุณจะ ไป ฟ้องร้องคดีคนใด หาก ไม่มี หลักฐานมาแสดง ศาล ก็จะไม่ ปฏิบัติการไหม รับฟ้อง หรือ ถ้าเกิด คุณ มี หลักฐาน แม้กระนั้น ยัง น้อยเกินไป ไม่มี น้ำหนัก มากพอ ซึ่งจะ เป็นตัว ชี้ ได้ ว่าเรื่องราวเป็นอย่างนั้น จริงๆ ทำให้ จะต้อง ว่าจ้างสายสืบ เพื่อ หา หลักฐาน มา ให้เสริมเติม
โดย การ สืบ อย่างนี้ ใช้ช่วงเวลานาน ทั้งยัง ยัง จำต้อง อาศัย ความทรหดอดทน ของ อีกทั้ง สายลับ และก็ นายจ้าง เป็นหลัก

สายลับ (Spy) เป็นองค์กรลับเอาไว้สอดแนมผู้ร้าย ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างโดยอิงมาจากองค์กรนี้ คือ เรื่อง Mission Impossible

เป็นหลักของการแทรกซึม

การเป็นสายลับที่ดี คือ ศัตรูที่คุณกำลังสอดแนมอยู่นั้น เห็นคุณได้แต่ต้องจำคุณไม่ได้ เมื่อได้เป้าหมายแล้วจึงเริ่มปฏิบัติการ

ฝึกให้สมบูรณ์แบบ

ไม่ใช่แค่ตำรวจหรือทหารที่ได้รับการฝึกฝน แต่สายลับเองก็ได้รับการฝึกฝนด้วยเช่นกัน เพราะ ภารกิจที่เหล่าสายลับปฏิบัตินั้น มีความละเอียดอ่อนมาก ไม่ใช่แค่สอดแนมศัตรูแต่ต้องระวังผู้บริสุทธิ์ด้วย ภารกิจจึงต้องออกมาสมบูรณ์แบบเท่านั้น

แกดเจ็ตหรืออุปกรณ์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของสายลับ

การเป็นสุดยอดสายลับต้องมีแกดเจ็ต หรืออุปกรณ์ที่ดี แต่ละชิ้น ต้องมีรูปแบบที่แนบเนียนที่สุด โดยต้องไม่มีใครสงสัย อาจจะมีเครื่องมือหรืออาวุธในรองเท้า กล้องวิดีโอที่มาในรูปแบบแว่นตา หรือแม้แต่ปืนเลเซอร์ที่มาในรูปแบบปากกา เป็นต้น

จิตใจต้องหนักแน่นเพราะภารกิจคือทุกสิ่งทุกอย่าง

การที่จะทำภารกิจต่างๆได้ สายลับต้องมีความเด็ดเดี่ยวและจิตใจต้องหนักแน่น ไม่ว่าภารกิจจะมาในรูปแบบใด ยากเย็นเพียงใด สายลับมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ การทำภารกิจให้สำเร็จไม่ว่าสถานการณ์เสี่ยงแค่ไหน แต่สำหรับสายลับนั้น ไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว ถ้าแม้จะต้องตายระหว่างการทำภารกิจก็ต้องยอม!

มีคนไม่น้อย ที่สนใจอยากเป็นนักสืบ โดยวัดจากคนที่ติดต่อเข้ามา ทางอีเมล์ หรือโทรมาขอสมัครงาน โดยตรงกับทางเรา อาชีพนี้ ชีวิตจริงมันอาจจะไม่สนุก เหมือนที่เคยอ่านในนิยายแนวสืบสวน หรือหนังแนวสืบสวนสอบสวน ที่รับชมจากจอภาพยนตร์ งานบางงาน เป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยง ต่อความปลอดภัย ของตัวนักสืบเอง และต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ในการรวบรวม ข้อมูล ส่งมอบให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้น คนที่สนใจ อยากทำงานด้านนี้จริง ๆ อยากจะให้ลองอ่านบทความนี้ แล้วลองถามตัวเองว่า “มีความพร้อมมากแค่ไหนกับอาชีพนี้”คำพูดที่พบเจอบ่อยๆก็คือ “สนใจอยากลองทำดู” เริ่มจาก สนใจอยากลองทำ ก็ไม่ผิด แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ มีความตั้งใจจริง ๆ สนใจที่จะเรียนรู้ กับงาน และพัฒนาตัวเอง ให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ , การเป็นคนตรงต่อเวลา

อันนี้สำคัญมาก เพราะการลงพื้นที่ เฝ้าหน้างาน เราจะต้องไปถึงก่อนเวลาที่เป้าหมาย จะเข้าหรือออกในสถานที่ ๆ เราไปเฝ้าหรือติดตาม ถ้าเรามาช้าแค่เสี้ยวนาที เราอาจจะเสียโอกาส การทำงานในวันนั้น ทั้งวันเลยก็ได้

งานของนักสืบ ไม่มีเวลาการทำงาน ที่ตายตัวแน่นอน เพราะมันขึ้นอยู่กับ รูปแบบการใช้ชีวิต ของบุคคล ที่เรากำลังติดตาม เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณสมบัติรองลงมาสำหรับคนที่อยากทำงานเป็นนักสืบก็คือ เป็นคนช่างสังเกตช่างจดจำ , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , พัฒนาตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ , ใจเย็นและอดทนต่อสภาวะแวดล้อมของสถานที่ระหว่างปฏิบัติงาน ที่กล่าวมาก็คือคุณลักษณะของคนที่เหมาะกับอาชีพนักสืบ แค่ความสนใจอยากทำอย่างเดียวมันไม่พอ ความตั้งใจที่จะอยากเรียนรู้กับงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ส่วนที่เหลือ เราสามารถฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับงานทางด้านนี้ได้ไม่ยากเลย รับจ้าง สืบ

วิธีทำ แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม
แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม เมนูอาหารคลีน ทานตอนไหนก็ไม่อ้วน

แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม เมนูอาหารคลีน ทานตอนไหนก็ไม่อ้วน

สุขภาพดี อาหารคลีน กินง่ายรถชาติอร่อย
สุขภาพดี อาหารคลีน กินง่ายรถชาติอร่อย

แนวทางการรับประทานอาหารคลีน

ดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยเลือกเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำ เช่น น้ำเปล่าหรือชาสมุนไพร วันละ 6-8 แก้ว แทนการดื่มน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยให้รู้สึกอิ่มและมีพลังยิ่งขึ้น หรือหากอยากดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติบ้าง ให้ลองฝานมะนาวเป็นแผ่นบางหรือใช้ใบมินท์ช่อเล็ก ๆ ใส่ลงในน้ำก็จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้
อาจเลือกพืชผลที่มีการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิค ซึ่งเป็นการปลูกโดยใช้ยาไล่แมลงจากธรรมชาติแทนสารเคมี แต่หากหาซื้อได้ลำบากหรือไม่มั่นใจว่าผักผลไม้ที่ซื้อมาปลอดจากสารพิษ ก็มีวิธีหลีกเลี่ยงได้ด้วยการพยายามเลือกผักผลไม้ที่สามารถปอกเปลือกออกได้ เช่น อะโวคาโด หัวหอม ข้าวโพด เป็นต้น
ลดอาหารที่ปรุงแต่งด้วยเกลือและน้ำตาล เพราะถือเป็นส่วนประกอบที่ไม่เป็นธรรมชาติและยังส่งผลเสียต่อร่างกายหากได้รับมากเกิน โดยอาหารซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปทั้งหลายที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันนั้นมักมีทั้ง 2 อย่างนี้เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง แม้แต่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพอย่างโยเกิร์ตหรือซอสมะเขือเทศก็ตาม ทางที่ดีควรอ่านฉลากก่อนซื้ออาหารใด ๆ และลองใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรในการปรุงรสอาหารแทนซอสหรือผงชูรสทั้งหลาย
พยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรืออาหารใด ๆ ที่มีการเติมแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร ทั้งสีผสมอาหาร สารให้ความหวาน วัตถุกันเสีย รวมถึงสารทุกชนิดที่มีการสังเคราะห์ขึ้น เพราะอาจตกค้างและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ที่รับประทานอาหารคลีนบางคนเลือกที่จะงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีนทุกชนิด ทว่าบางคนอาจไม่เลือกทำตามข้อนี้ แต่เลือกดื่มในปริมาณที่พอดี อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาเฟอีนที่ควรได้รับแต่ละวันไม่ควรเกินกว่า 400 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับกาแฟ 250 มิลลิลิตร จำนวน 3-5 แก้ว

วิธีทำ แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม
วิธีทำ แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม

ส่วนผสม แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม
อกไก่
ผงฟู
น้ำมันคาโนลา
กระเทียม
อกไก่สับ
แตงกวา
น้ำสะอาด
น้ำตาลหญ้าหวาน
ดอกเกลือ
ไข่ไก่

วิธีทำ แตงกวาผัดอกไก่นุ่ม
1. อกไก่ล้างให้สะอาด หมักผงฟู 15-20 นาที แล้วค่อยล้างน้ำออกอีกที
2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันคาโนลาเล็กน้อย เอากระเทียมสับลงไปผัดพอหอม ใส่ไก่สับลงไปผัด ตามด้วยไก่หมักและแตงกวา
3. เติมน้ำสะอาด ปิดฝากระทะ พอทุกอย่างสุก ปรุงรสด้วยน้ำตาลหญ้าหวานกับดอกเกลือ ใส่ไข่ คนให้เข้ากันจนไข่สุก

ufabet login

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ ยอดฮิต มาพร้อมกับความมงคล ที่ตกแต่งในบ้านแล้วสวย

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ ยอดฮิต มาพร้อมกับความมงคล ที่ตกแต่งในบ้านแล้วสวย

ปกติจะคุ้นตากันดีกับใบไม้ที่มีโคนมน ปลายใบแหลม ซึ่งจริง ๆ แล้วรูปทรงของใบไม้มีมากมายเกิน 10 แบบเลยทีเดียว วันนี้เราจะเอาใจคนรักต้นไม้และกำลังหาต้นไม้น่ารัก ๆ ไว้จัดสวน หรือปลูกในบ้าน ด้วย 10 ต้นไม้ใบรูปหัวใจ (Cordate) สุดน่ารัก ลักษณะเด่นคือ โคนใบเว้า แผ่นใบกว้าง และปลายใบแหลม แต่ถ้าหากใบทรงหัวใจแต่กลับหัวจะเรียกว่า รูปหัวใจกลับ (Obcordate) นั่นเอง ส่วนจะมีต้นอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

1. หัวใจเศรษฐี

หัวใจเศรษฐี ไทรด่างรูปหัวใจ หรือสาริกาด่าง (Mistletoe Fig, Mistletoe Rubber Plant) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ficus deltoidea Jack f. variegata ไม้มงคลช่วยเสริมโชคลาภ โดยเฉพาะด้านการค้าขาย จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีถิ่นกำเนิดทางใต้ของประเทศไทย เป็นไม้ยืนต้น เมื่อโตเต็มที่สามารถสูงได้ถึง 7 เมตร ลำต้นทรงกระบอก เปลือกไม้สีเทาอมน้ำตาล และมียางทุกส่วน นอกจากนี้ยังมีใบหน้าคล้ายแผ่นหนัง ตรงกลางมีสีเขียวเข้มล้อมด้วยขอบใบสีขาวอมเหลืองตลอดทั้งแผ่น มีผลกลมสีเขียวแต่เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่ง เป็นไม้ทนแดดสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและสวนกลางแจ้ง แต่หากปลูกในบ้านควรนำกระถางมาวางไว้ในที่โดนแดดบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ใบร่วงง่าย และปลูกได้ในดินทั่วไปผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย วันละครั้งก็เพียงพอ

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

2. โฮย่าใบรูปหัวใจ

โฮย่าใบรูปหัวใจ (Sweetheart Hoya) ต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่มาแรงไม่แพ้กัน นอกจากจะเป็นไม้ปลูกประดับบ้านแล้ว ยังนิยมให้เป็นของขวัญในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ เลยมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า โฮย่าวาเลนไทน์ (Valentine Hoya) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hoya kerrii Craib. จัดอยู่ในวงศ์ Asclepiadaceae เป็นไม้เลื้อยอายุยืน สามารถเลื้อยได้ไกลถึง 3 เมตร ใบเป็นรูปหัวใจคว่ำ สีเขียวเข้ม อวบหนา ฉ่ำน้ำ ผิวใบเรียบ กว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ เริ่มจากตัดกิ่งตามข้อที่มีใบติดมาไปปลูกในกระถาง โดยใช้ดินผสมกับวัสดุปลูก เช่น กาบมะพร้าวสับและทรายหยาบ เพื่อช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น จากนั้นนำไปวางไว้ในที่มีแดดรำไร หรือโดนเฉพาะแดดเช้า หลีกเลี่ยงช่วงแดดบ่ายหรือจุดที่โดนแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวัน รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง ไม่ควรเยอะเกินไปจนดินแฉะ

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

3. สายป่านดวงใจ

สายป่านดวงใจ (String of Heart หรือ Rosary Vine) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ceropegia woodii Schltr. เป็นไม้เลื้อยที่ปลูกลงดินก็ได้ หรือจะปลูกในกระถางแขวนริมหน้าต่างไว้ตกแต่งห้องก็ดี โดยลำต้นจะห้อยย้อยลงมาทำให้บ้านดูสวยงามยิ่งขึ้น สามารถเลื้อยได้ไกลถึง 3 เมตร ลำต้นมีขนาดเล็กสีแดงอมม่วง ใบรูปหัวใจสีเขียวมีลายสีขาวตามเส้นใบ ใต้ใบมีสีเหมือนลำต้น มีดอกออกเป็นช่อกลีบสีม่วงอมแดง เป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศเย็น แต่ทนแล้งได้ดี

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ควรปลูกในดินที่มีการระบายได้ดี เช่น ดินร่วนผสมกาบมะพร้าวสับ หรือดินผสมทรายละเอียด วางกระถางในที่มีแดดรำไร แต่ไม่โดนแสงแดดแรง ๆ เช่น แดดบ่ายโดยตรง สามารถปลูกในที่ร่มได้ แต่อาจจะทำให้ใบมีสีเข้มขึ้น รดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง และลดจำนวนลงในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว ไม่รดน้ำครั้งละมาก ๆ จนดินแฉะเกินไป

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

4. พลูหัวใจแนบ

พลูหัวใจแนบ (Satin Pothos, Silk Pothos) หรือต้นแนบอุราใบหัวใจ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scindapsus pictus Hassk. จัดอยู่ในวงศ์ Araceae เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก ความยาวต้นอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นกลม สีเขียว มีรากออกมาตามข้อ ใบรูปหัวใจ ความกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร แผ่นใบหนาสีเขียวมีลายสีเงินเทา

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอด เหมาะสำหรับปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดี ชอบความชื้นและแสงแดดปานกลาง รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง พอให้ดินชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไป สามารถปลูกในกระถางให้ลำต้นเกาะกับหลักหรือผนัง หรือปลูกเป็นไม้แขวนประดับบ้านก็ได้

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

5. เดฟหัวใจ

เดฟหัวใจ หรือหัวใจล้านดวง (Million Heart) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dischidia ruscifolia Decne. ex Becc. อยู่ในวงศ์ Apocynaceae เป็นไม้เลื้อยความยาวประมาณ 1-2 เมตร มียางทุกส่วนของต้น ใบเป็นรูปหัวใจ ขอบเรียบ แผ่นใบหนา มีทั้งแบบใบสีเขียวและใบด่าง มีดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาว มี 5 แฉก ปลายกลีบแหลม

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง ปลูกในดินร่วนผสมวัสดุปลูก เช่น กาบมะพร้าวสับ ชอบแสงแดดรำไร และชอบน้ำมาก ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น นอกจากจะปลูกประดับบ้านได้แล้ว ยังสามารถใช้โครงลวดดัดเป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปหัวใจเป็นหลักให้ลำต้นเลื้อยไปรอบ ๆ เพื่อให้เป็นของขวัญได้อีกด้วย

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

6. ฟิโลเดนดรอนก้านแบน

ฟิโลเดนดรอนก้านแบน หรือ ฟิโลรางเงิน (Philodendron Gloriosum) ไม้เลื้อยที่นิยมปลูกประดับในบ้านโดดเด่นด้วยใบสีเขียวขนาดใหญ่ ลายก้านใบสีขาวที่เด่นชัด มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง เม็กซิโก บราซิล และเวเนซุเอลา ขัดอยู่ในกลุ่ม Araceae ลำต้นขนาดกลาง สามารถสูงได้มากถึง 3 เมตร เป็นต้นไม้โตช้า แต่เมื่อก้านโตเต็มที่จะอยู่ได้นานถึง 1-2 เดือน มีดอกสีขาวครีม ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง ในดินผสมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และวัสดุปลูกอื่น ๆ เพื่อช่วยเรื่องการระบายน้ำ เช่น กาบมะพร้าวสับ หินเพอร์ไลต์ หรือหินพัมมิส เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมาก รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ก็เพียงพอ ยกเว้นในช่วงฤดูร้อนควรรดน้ำซ้ำหากดินเริ่มแห้ง เพื่อรักษาความชื้นในดินเอาไว้ และปลูกในบ้านตรงจุดที่มีแดดรำไร นอกจากนี้ควรเปลี่ยนกระถางเมื่อลำต้นหยุดการเจริญเติบโต หรือใบเริ่มมีขนาดเล็กลง

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

7. เฟิร์นใบหัวใจ

เฟิร์นใบหัวใจ หรือหัวใจปรารถนา (Heart Leaf Fern) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hemionitis Arifolia จัดอยู่ในวงศ์ Adiantaceae เฟิร์นดินที่มีลำต้นเป็นเหง้าสั้น ตั้งตรง สีน้ำตาลอมแดงเกือบดำ ปกคลุมด้วยเกล็ด ทรงใบเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบบาง ความกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียว ใต้ใบมีเกล็ดและขนเล็กน้อย เส้นกลางใบนูนเห็นชัดเจน มีทั้งแบบสร้างสปอร์และไม่สร้างสปอร์

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะสปอร์หรือแยกต้น เหมาะสำหรับปลูกในดินที่ผสมกับวัสดุปลูกอื่น ๆ และอินทรียวัตถุ เพื่อทำให้ดินโปร่ง เก็บความชื้น และระบายน้ำได้ดี วางกระถางในที่มีแสงแดดรำไร ควรรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง หรือใส่สแฟกนั่มมอส (Sphagnum Moss) บนหน้าดิน เพื่อช่วยรักษาความชื้นด้วยก็ได้

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

8. ฟิโลเดนดรอนใบหัวใจ

ฟิโลเดนดรอนใบหัวใจ หรือฟิโลใบหัวใจ (Heart Leaf Philodendron) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott จัดอยู่ในวงศ์ Araceae เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปี ลำต้นทรงกระบอก เลื้อยได้ไกล ใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวอมม่วง ด้านล่างสีแดงอมม่วง เส้นกลางใบสีเขียว ผิวใบอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ มีดอกออกเป็นช่อ

สามารถขยายพันธุ์ได้ 3 วิธี คือ เพาะเมล็ด การตอน และปักชำยอด ปลูกง่าย ไม่ต้องการการดูแลมาก และทนต่อทุกสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักปลูกต้นไม้มือใหม่ โดยนำไปปลูกในดินร่วน วางกระถางในที่มีแสงแดดรำไร และรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

9. ไซคลาเมน

ไซคลาเมน (Cyclamen) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyclamen spp. จัดอยู่ในวงศ์ Primulaceae เป็นต้นไม้เมืองหนาวผลัดใบ มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน นอกจากจะมีใบรูปหัวใจที่ดูน่ารักแล้ว ดอกของไซคลาเมนก็สวยงามไม่แพ้กัน มีทั้งกลีบดอกสีชมพู แดง ม่วง และขาว ออกดอกได้ตลอดทั้งปี หากมีสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับเมืองร้อนสามารถปลูกได้ในห้องแอร์ แต่ควรวางไว้ในจุดที่โดนแสงแดดรำไรด้วย

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและแยกหัว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำได้ดี รดน้ำวันละ 1 ครั้ง หรือรดเมื่อดินเริ่มแห้ง นอกจากนี้การรดน้ำแต่ละครั้งไม่ควรให้น้ำมากเกินไปจนดินแฉะ เพราะอาจจะทำให้หัวใต้ดินเน่าและตายได้

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ
ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

10. พลูด่าง

พลูด่าง (Devil’s ivy, Golden pothos) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Epipremnum aureum เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน สีเขียวอ่อนอมเหลือง แตกใบและรากตามข้อ ออกใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหัวใจ แผ่นใบหนา มีทั้งสีเขียวและเป็นลายด่างสีเขียวปนเหลือง สามารถออกดอกได้ มีทั้งดอกสีเหลือง เขียว และม่วงแดง แต่ใช้เวลานานหลายปี

นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำ แต่การปักชำจะทำได้ง่าย โตเร็วกว่า และมีโอกาสตายน้อย ปลูกได้ในดินทุกชนิดผสมกับวัสดุปลูก เช่น แกลบ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้ ในอัตรา 2:1 ชอบน้ำมาก ควรรดน้ำวันละครั้ง หากไม่มีเวลาสามารถเปลี่ยนเป็น 3 วันต่อครั้งก็ได้ ชอบแสงแดดรำไร ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ทนได้ทุกสภาพอากาศ จะปลูกในกระถางหรือแจกันไว้ตั้งประดับบ้านก็ได้

ออกแบบบริเวณบ้าน

วิธีทำตะโก้แห้ว
ตะโก้ พร้อมสูตร กะทิมันๆ หอมอร่อย ชอบหวานเท่าไหร่ เติมเอาได้เลย

ตะโก้ พร้อมสูตร กะทิมันๆ หอมอร่อย ชอบหวานเท่าไหร่ เติมเอาได้เลย

วิธีทำตะโก้แห้ว
วิธีทำตะโก้แห้ว

ขนมไทยในพิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆที่ชาวไทยควรรับรู้

ขนมไทยนั้นต้องบอกก่อนเลยว่า มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตไทย ในทุกเทศกาล และโอกาสต่างๆมากมาย แสดงให้เห็น ถึงความผูกพัน และเป็นส่วนสำคัญ ของวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ ขนมที่ใช้ในงานเทศกาล และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทย ตลอดทั้งปี ได้แก่

เทศกาลออกพรรษา การตักบาตรเทโว เดือน 11 นิยมทำข้าวต้มผัด ห่อด้วยใบตอง หรือใบอ้อย ธรรมเนียมนี้นำมาจากความเชื่อทางศาสนาที่ว่าเมื่อประชาชนไปรอรับเสด็จพระพุทธเจ้า เมื่อทรงพุทธดำเนิน จากเทวโลก กลับสู่โลกมนุษย์

ยังไม่พอเพียงเท่านี้ ไม่ใช่มีแต่เทศกาล ของชาวพุทธ เมนูของหวานไทย ขนมไทยเรายังมีเทศกาล ของอิสลามอีกด้วย ชาวไทยมุสลิม ในช่วงถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน ชาวไทยมุสลิมของเรา นิยมรับประทานขนมอาเก๊าะ รูปร่างคล้ายขนมไข่ ทำให้สุก ด้วยการนำไปผิงไฟนั้นเอง

ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพล มาจากชาติอื่น ก็มีมากมายเช่นกัน ประเทศไทยเรา ได้รับเอาวัฒนธรรม ด้านอาหารของชาติต่างๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสม กับสภาพท้องถิ่น วัตถุดิบที่หาได้ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการบริโภคแบบไทย จนทำให้คนรุ่นหลัง

แยกไม่ออกว่า อะไรคือขนมไทย ที่เป็นไทยแท้ และอะไรที่ดัดแปลง มากจากวัฒนธรรม ของชาติอื่น เช่นขนมที่ใช้ไข่ และขนมที่ต้องเข้าเตาอบ ซึ่งได้เข้ามาในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช จากคุณท้าวทองกีบม้า ภรรยาเชื้อชาติญี่ปุ่น-โปรตุเกสของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ ผู้เป็นกงสุลประจำประเทศไทย ในสมัยนั้น

ส่วนผสม ขนมตะโก้
น้ำเปล่า 1 ถ้วย
น้ำตาลทราย 1+1/2 ถ้วย
แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วย
แป้งมัน 1/4 ถ้วย
แป้งถั่วเขียว 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำลอยดอกมะลิ 2 ถ้วย (หรือน้ำ 2 ถ้วย ผสมน้ำหอมกลิ่นมะลิ 1/2 ช้อนชา)
น้ำใบเตยคั้นเข้มข้น 2 ช้อนโต๊ะ
แห้วต้มสุก (หั่นเต๋าเล็ก) 1 ถ้วย
กระทงใบเตย
ส่วนผสม หน้ากะทิ
แป้งข้าวเจ้า 1/4 ถ้วย
กะทิ 2 ถ้วย
เกลือป่น 1 ช้อนชา

วิธีทำตะโก้แห้ว
1. ใส่น้ำลงในหม้อ นำขึ้นตั้งไฟ ใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้ละลาย ต้มจนเดือดและเหนียวเป็นน้ำเชื่อม พักไว้จนเย็น

2. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งถั่วเขียว น้ำลอยดอกมะลิ และน้ำใบเตยจนละลายเข้ากันดี เทใส่ลงในส่วนผสมน้ำเชื่อม กวนผสมจนแป้งสุกเหนียวและใส จากนั้นใส่แห้วลงคนผสมให้เข้ากัน ยกลงจากเตา

3. ตักใส่กระทงใบเตยที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของกระทง ตามด้วยหน้ากะทิจนเต็มพิมพ์ พักทิ้งไว้จนอุ่น

วิธีทำหน้ากะทิตะโก้
ใส่แป้งข้าวเจ้า กะทิ และเกลือป่นลงในหม้อ นำขึ้นตั้งไฟใช้ความร้อนปานกลาง คนผสมจนข้น และเหนียว ยกลงจากเตา หยอดลงบนขนมตะโก้

ufabet24

วิธีทำชาเย็น
วิธีทำชาเย็น สูตรหอมหวานมัน อร่อย ชอบรสไหน ชงเอาเองได้เลย

วิธีทำชาเย็น สูตรหอมหวานมัน อร่อย ชอบรสไหน ชงเอาเองได้เลย

ชาไทยชานมนมเย็น ชาไหนคือชาอะไร แล้วเรียกยังไงจึงจะได้กิน

ช่วงนี้จะจะกินอะไรจะออกไปไหนก็มีเหตุให้ต้องกังวลกับเจ้าเชื้อ โควิด-19 ใช่มั้ย บางคนอาจจะถึงขั้นไม่กล้าซื้อของกินจากนอกบ้าน เพราะไม่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัย ในส่วนของ เมนูเครื่องดื่ม ก็เช่นกัน บอกเลยว่าไม่มีใครทำสะอาดได้เท่าเราทำกินเอง และวันนี้เรามี สูตรชงชาไทย ชาเย็น สูตรอร่อย เข้มข้นหวานมัน วิธีทำชานมเย็น ชานมสีส้ม ที่มีกลิ่นหอม และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ บอกเลยว่าทำง่ายมาก

ส่วนผสม ชาเย็น (สูตร 1.5 ลิตร)
ชาผงซีลอน 10 ช้อนชา (ในสูตรนี้ใช้ตราช้างทอง)
ชาผง 20 ช้อนชา (ในสูตรนี้ใช้ตรา 555)
ชาหอม 10 ช้อนชา (ในสูตรนี้ใช้ตราช้างทอง)
น้ำ 1,500 มิลลิลิตร
นมข้นหวาน 1+1/2 กระป๋อง
นมข้นจืด 20 ช้อนชา
ครีมเทียม 20 ช้อนชา
น้ำเชื่อมสำเร็จรูป 25 ช้อนชา

วิธีทำชาเย็น
1. ผสมชาทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกัน ลักษณะผงชาที่ได้จะมีทั้งลักษณะที่เป็นผงละเอียดและเป็นก้านใบชาที่หยาบ ๆ

2. ตวงน้ำ 1,500 มิลลิลิตร แล้วนำไปต้มให้น้ำเดือด

3. นำผงชาที่เตรียมไว้เทใส่ถุงกรองชา แล้วเทน้ำร้อนผ่านถุงกรองชาที่มีผงชาอยู่ โดยวางถุงกรองชาไว้ในกระบอกสเตนเลส (ซึ่งมีไว้สำหรับการชงชา แต่ถ้าใครไม่มีกระบอกสเตนเลสหรือมือใหม่หัดชง ก็ใช้พวกหม้อที่ใช้ตามบ้านแทนก็ได้)

**เทคนิคสำคัญ** ให้เทชาสลับไปสลับมาประมาณ 12 รอบ ให้ผงชาในถุงกรองชุ่มฉ่ำ เวลาเทก็ต้องชักถุงชาขึ้นมา (ถือถุงชาให้สูงขึ้นเพื่อให้ผงชาได้สัมผัสกับอากาศด้วย กลิ่นชาและรสชาติชาจะออกมาได้ดี)

4. เมื่อเทชาสลับไปสลับมาครบ 12 รอบแล้ว จึงแช่ชาทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นยกถุงกรองชาออก บีบน้ำชาที่เกาะอยู่ในถุงกรองชา คั้นน้ำออกมาให้หมด

5. เติมครีมเทียมลงไปในน้ำชาที่พักไว้ คนผสมให้เข้ากัน

6. เติมนมข้นหวานและนมข้นจืดลงไป (เพื่อเพิ่มความมัน หรือใครจะใส่นมข้นจืดมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไร แล้วแต่ความชอบ) ตามด้วยน้ำเชื่อม คนผสมให้เข้ากันดี ชิมรสตามชอบ วางตั้งพักไว้รอให้เย็นก่อนแล้วจึงเทใส่ขวด

ufabet login