อัพไซด์ดาวน์เค้กสับปะรด หวานหอมของซอสคาราเมล

ส่วนผสมเค้กชิฟฟ่อน อัพไซด์ดาวน์เค้กสับปะรด (ใช้พิมพ์ขันข้าวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ได้ขนมจำนวน 8 ถ้วย) อ่านต่อ