ฟิลม์นาโนเซรามิก คืออะไร?? เรามีคำตอบ

ฟิล์มนาโนเซรามิก คืออะไร?
ฟิล์มนาโนเซรามิก คือฟิลม์ที่สร้างขึ้นจากชั้นของอนุภาคระดับ นาโนของเซรามิกที่ไม่นําไฟฟ้าซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถป้องกัน การเกิดความมัวและแสงพร่าในขณะมองผ่านฟิล์ม ฟิล์มติดรถยนต์ประเภทนี้จึงมีคุณสมบัติเด่นด้านความคมชัดจากภายใน และมองเห็นเฉดสีชัดเจนจากภายนอกในขณะเดียวกันยังป้องกันแสงอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนได้เป็นอย่างดี  ติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่